RPO

Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
Tel.: (+ 48 22) 55 17 700
Fax: (+ 48 22) 827 64 53
Poczta elektroniczna: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Strona internetowa: www.rpo.gov.pl