Strona główna » Wiadomości » Polecane lektury

Patronat

System Informacji Prawnej LEX

Polecane lektury

 • GIODO: zapowiada się upolitycznienie urzędu chroniącego dane osobowe

  Obrazek do artykułu: GIODO: zapowiada się upolitycznienie urzędu chroniącego dane osobowe

  Projekt ustawy o ochronie danych osobowych zakłada, że zastępców prezesa urzędu będzie powoływał premier, na wniosek dwóch ministrów. Moim zdaniem, to całkowite upolitycznienie urzędu, który dotąd był postrzegany jako instytucja niezależna i fachowa... Więcej

  Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, 19.10.2017

 • Duża rola psychiatrów, psychologów i seksuologów w procesie karnym

  Obrazek do artykułu: Duża rola psychiatrów, psychologów i seksuologów w procesie karnym

  Biegli psychiatrzy, seksuolodzy oraz psycholodzy mają do odegrania bardzo ważną rolę w procesie stosowania prawa. Posiadane bowiem przez nich wiadomości są niezwykle przydatne organom procesowym, przede wszystkim sądowi i prokuraturze, w dążeniu do... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 17.10.2017

 • Kluczowa rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym

  Obrazek do artykułu: Kluczowa rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym

  Wprawdzie to na rozprawie głównej zapada rozstrzygnięcie o odpowiedzialności oskarżonego za zarzucany mu czyn, lecz postępowanie przygotowawcze w znacznym stopniu wpływa na dalszy bieg procesu – pisze prof. Ryszard Stefański omawiając metodykę pracy... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 16.10.2017

 • Robot popełni przestępstwo, ale kary nie poniesie

  Obrazek do artykułu: Robot popełni przestępstwo, ale kary nie poniesie

  Choć wojna ludzi i replikantów na razie pozostaje fantazją twórców "Blade Runnera", już miewamy do czynienia z przestępstwami popełnianymi przez roboty. Pisze o tym Kamil Mamak w książce "Prawo karne przyszłości". Więcej

  11.10.2017

 • Prawo o nieruchomościach zmieniane co kwartał

  Obrazek do artykułu: Prawo o nieruchomościach zmieniane co kwartał

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami była wielokrotnie zmieniana, przy czym liczne zmiany, często drobne, wprowadzane były innymi ustawami niż ustawy zmieniające samą ustawę o gospodarce nieruchomościami – przy okazji wprowadzania bądź zmian innych... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 09.10.2017

 • Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane

  Obrazek do artykułu: Nowe unijne prawo ma lepiej chronić nasze dane

  Zacieśnienie wzajemnej współpracy i lepsza koordynacja działań w zakresie ochrony danych osobowych, które mają – ze swej natury – wymiar transgraniczny – to najważniejsze elementy nowego unijnego prawa, które w przyszłym roku wejdzie w życie – pisze... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 02.10.2017

 • Postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu nie zawsze jak przed polskim sądem

  Obrazek do artykułu: Postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu nie zawsze jak przed polskim sądem

  Cel postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu jest zasadniczo zbieżny z celem postępowania dowodowego przed polskim sądem państwowym lecz zdecydowanie nie w każdym przypadku – twierdzi dr Konrad Czech. Więcej

  Krzysztof Sobczak, 20.09.2017

 • Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

  Obrazek do artykułu: Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek trudne, ale do opanowania

  Ubezpieczenia na cudzy rachunek, które najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami grupowymi, odgrywają bardzo istotną rolę na rynku ubezpieczeń – twierdzi radca prawny dr Zbigniew Długosz. Ale dodaje, że mimo pewnych komplikacji możliwe jest dobre... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 19.09.2017

 • Nie każdy las podlega prawu pierwokupu

  Obrazek do artykułu: Nie każdy las podlega prawu pierwokupu

  Lasom Państwowym działającym na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu zalesionego gruntu tylko wtedy, gdy grunt ten jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu. A informacje w takich sprawach wydaje właściwy starosta – pisze prof.... Więcej

  11.09.2017

 • Prawo pomocy społecznej będzie na nowo skomentowane

  Obrazek do artykułu: Prawo pomocy społecznej będzie na nowo skomentowane

  Ostatnie dwa lata to okres ponownego wzrostu liczby zmian w prawie socjalnym. Nie ominęły one również pomocy społecznej, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej - pisze prof. Stanisław Nitecki w recenzji do przygotowywanego właśnie do publikacji... Więcej

  Krzysztof Sobczak, 08.09.2017