LEX Czasopisma Premium

Więcej

Mniej

 • największa baza czasopism prawniczych on-line
 • ponad 60.000 artykułów z 50 czasopism
 • wysoki poziom merytoryczny

Więcej

 • największa baza czasopism prawniczych on-line
 • ponad 60.000 artykułów z 50 czasopism
 • wysoki poziom merytoryczny

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

 • Zawartość

LEX Czasopisma

to dostępna na platformie LEX ogromna baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i innych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer i przez innych wydawców.
Dzięki programowi szybko i precyzyjnie przeszukasz bazę czasopism i znajdziesz przydatne w pracy materiały w formacie PDF z możliwością ich wydruku.

Jeden program, wiele korzyści


 • Oferujemy naszym klientom on-line największą dostępną na rynku bazę czasopism prawniczych, którą stale aktualizujemy i regularnie pozyskujemy nowe tytuły prasowe.
 • Znajdziesz renomowane tytuły, w tym „Państwo i Prawo”, „Przegląd Sądowy”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Przegląd Podatkowy”, „Samorząd Terytorialny”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” i wiele innych
 • Udostępniamy różne możliwości przeszukiwania bazy czasopism - według autora, tytułu, rocznika i numeru czasopisma oraz wyszukiwanie pełnotekstowe. Z nami odnajdziesz każdy artykuł – także archiwalny!

Największa baza czasopism prawniczych on-line

LEX Czasopisma to bezkonkurencyjna oferta tekstów pochodzących z renomowanych czasopism naukowych. Ich wysoki poziom merytoryczny gwarantują wybitni autorzy oraz zasiadający w radach programowych i kolegiach redakcyjnych eksperci, którzy biorą udział w procesie recenzowania i opiniowania artykułów przeznaczonych do publikacji. Wiele z oferowanych tytułów jest ujętych w wykazie czasopism punktowanych ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2019 roku.

Pełną listę czasopism znajdziesz w zakładce Zawartość


W programie znajdziesz następujące tytuły:

 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS od 1954 roku
 • Anti Discrimination Law Review od 2017 roku
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej od 2010 roku
 • Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z lat 2011-2012
 • Coaching Review od 2010 roku
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego z lat 2007-2010
 • Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych od 2009 roku
 • Europejski Przegląd Sądowy od 2005 roku
 • Finanse Komunalne od 1994 roku
 • Forum Prawnicze od 2010 roku
 • Gdańskie Studia Prawnicze od 1997 roku
 • Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa z lat 2005-2018
 • Glosa od 1995 roku
 • Gospodarka Materiałowa i Logistyka od 2019 roku
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny od 2012 roku
 • Ius Novum z od 2007 roku
 • Krajowa Rada Sądownictwa z lat 2008-2018
 • Management and Business Administration. Central Europe od 2010 roku
 • Marketing i Rynek od 2019 roku
 • Metropolitan. Przegląd Naukowy od 2014 roku
 • Metryka od 2011 roku
 • Nieruchomości@ od 2019 roku
 • Nieruchomości i Prawo z lat 2011-2013
 • Nowy Przegląd Notarialny od 2012 roku
 • Orzecznictwo Sądów Polskich od 2009 roku
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych od 1994 roku
 • Państwo i Prawo od 1990 roku
 • Polish Yearbook of International Law od 1966 roku
 • Polski Proces Cywilny od 2010 roku
 • Praca i Zabezpieczenie Społeczne od 2019 roku
 • Prawo Papierów Wartościowych z lat 2000-2001
 • Prawo w Działaniu od 2011 roku
 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego od 2007 roku
 • Prokurator z lat 2000-2012
 • Prokuratura i Prawo od 1995 roku
 • Przegląd Legislacyjny od 2013 roku
 • Przegląd Podatkowy od 1991 roku
 • Przegląd Prawa Administracyjnego od 2018 roku
 • Przegląd Prawa Handlowego od 1992 roku
 • Przegląd Prawa Publicznego od 2009 roku
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego od 2009 roku
 • Przegląd Sądowy od 2009 roku
 • Przegląd Sejmowy od 2003 roku
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego od 2019 roku
 • Review of European and Comparative Law od 2015 roku
 • Samorząd Terytorialny od 1991 roku
 • Santander Art and Culture Law Review od 2015 roku
 • Studia Iuridica Lublinensia od 2003 roku
 • Studia Iuridica Toruniensia od 2001 roku
 • Studia Prawnicze i Administracyjne od 2010 roku
 • Studia Prawnicze KUL od 2015 roku
 • Studia z Prawa Wyznaniowego od 2012 roku
 • Temidium od 2010 roku
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies od 2008 roku
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego od 2009 roku
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 roku

 

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: {{product.price_history.month_price_net}} zł netto/m-c
RABAT -{{ price_list.discount }} %