LEX Czasopisma Premium

 • największa baza czasopism prawniczych on-line
 • ponad 60.000 artykułów z 50 czasopism
 • wysoki poziom merytoryczny

Więcej

 • największa baza czasopism prawniczych on-line
 • ponad 60.000 artykułów z 50 czasopism
 • wysoki poziom merytoryczny

Mniej

Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

 • Zawartość

LEX Czasopisma

to dostępna na platformie LEX ogromna baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i innych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer i przez innych wydawców.
Dzięki programowi szybko i precyzyjnie przeszukasz bazę czasopism i znajdziesz przydatne w pracy materiały w formacie PDF z możliwością ich wydruku.

Jeden program, wiele korzyści


 • Oferujemy naszym klientom on-line największą dostępną na rynku bazę czasopism prawniczych, którą stale aktualizujemy i regularnie pozyskujemy nowe tytuły prasowe.
 • Znajdziesz renomowane tytuły, w tym „Państwo i Prawo”, „Przegląd Sądowy”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Przegląd Podatkowy”, „Samorząd Terytorialny”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” i wiele innych
 • Udostępniamy różne możliwości przeszukiwania bazy czasopism - według autora, tytułu, rocznika i numeru czasopisma oraz wyszukiwanie pełnotekstowe. Z nami odnajdziesz każdy artykuł – także archiwalny!

Największa baza czasopism prawniczych on-line

LEX Czasopisma to bezkonkurencyjna oferta tekstów pochodzących z renomowanych czasopism naukowych. Ich wysoki poziom merytoryczny gwarantują wybitni autorzy oraz zasiadający w radach programowych i kolegiach redakcyjnych eksperci, którzy biorą udział w procesie recenzowania i opiniowania artykułów przeznaczonych do publikacji. Wiele z oferowanych tytułów jest ujętych w wykazie czasopism punktowanych ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2019 roku.

Pełną listę czasopism znajdziesz w zakładce Zawartość


W programie znajdziesz następujące tytuły:Państwo i Prawo od 1990 roku
Orzecznictwo Sądów Polskich od 2009 roku
Przegląd Sądowy od 2009 roku
Przegląd Prawa Handlowego od 1992 roku
Przegląd Podatkowy od 1991 roku
Samorząd Terytorialny od 1991 roku
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS od 1954 roku
Anti Discrimination Law Review od 2017 roku
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej od 2010 roku
Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z lat 2011-2012
Coaching Review od 2010 roku
Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego z lat 2007-2010
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych od 2009 roku
Europejski Przegląd Sądowy od 2005 roku
Finanse Komunalne od 1994 roku
Forum Prawnicze od 2010 roku
Gdańskie Studia Prawnicze od 1997 roku
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa od 2005 roku
Glosa od 1995 roku
Gospodarka Materiałowa i Logistyka od 2019 roku
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny od 2012 roku
Ius Novum z od 2007 roku
Krajowa Rada Sądownictwa z lat 2008-2018
Management and Business Administration. Central Europe od 2010 roku
Marketing i Rynek od 2019 roku
Metropolitan. Przegląd Naukowy od 2014 roku
Metryka od 2011 roku
Nieruchomości i Prawo z lat 2011-2013
Nowy Przegląd Notarialny od 2012 roku
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych od 1994 roku
Polish Yearbook of International Law od 1966 roku
Polski Proces Cywilny od 2010 roku
Praca i Zabezpieczenie Społeczne od 2019 roku
Prawo Papierów Wartościowych z lat 2000-2001
Prawo w Działaniu od 2011 roku
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego od 2007 roku
Prokurator z lat 2000-2012
Prokuratura i Prawo od 1995 roku
Przegląd Legislacyjny od 2013 roku
Przegląd Prawa Publicznego od 2009 roku
Przegląd Prawa Wyznaniowego od 2009 roku
Przegląd Sejmowy od 2003 roku
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego od 2019 roku
Review of European and Comparative Law od 2015 roku
Santander Art and Culture Law Review od 2015 roku
Studia Iuridica Lublinensia od 2003 roku
Studia Iuridica Toruniensia od 2001 roku
Studia Prawnicze i Administracyjne od 2010 roku
Studia Prawnicze KUL od 2015 roku
Studia z Prawa Wyznaniowego od 2012 roku
Temidium od 2010 roku
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies od 2008 roku
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego od 2009 roku
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 roku

 

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
RABAT -{{ price_list.discount }} %