Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kalkulatory
 • Kalkulator podatku od spadków i darowizn (od 1.07.2023 r.) Kalkulator podatku od spadków i darowizn (od 1.07.2023 r.)

  Kalkulator podatku od spadków i darowizn (od 1.07.2023 r.)

  Kalkulator pozwala obliczyć kwotę podatku do zapłaty po wpisaniu wartości otrzymanego spadku lub darowizny. Uwzględnia również kwotę wolną od podatku w zależności od wybranej grupy podatkowej, a także umożliwia skorygowanie podstawy opodatkowania o zwiększenia i zmniejszenia oraz zmniejszenie podatku o potrącenia.
  27-07-2023
  Więcej 
 • Kalkulator przedsiębiorcy 2023 r. Kalkulator przedsiębiorcy 2023 r.

  Kalkulator przedsiębiorcy 2023 r.

  Kalkulator pozwala oszacować wysokość obciążeń oraz dochodów netto przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.
  15-06-2023
  Więcej 
 • Kalkulator odsetek podatkowych i opłaty prolongacyjnej Kalkulator odsetek podatkowych i opłaty prolongacyjnej

  Kalkulator odsetek podatkowych i opłaty prolongacyjnej

  Kalkulator służy do obliczania: wysokości kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz opłaty prolongacyjnej.
  16-02-2022
  Więcej 
 • Kalkulator odsetek ustawowych Kalkulator odsetek ustawowych

  Kalkulator odsetek ustawowych

  Kalkulator odsetek ustawowych służy do obliczania kwoty należności wraz z odsetkami. Wysokość odsetek ustawowych regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Stosuje się je zarówno do umów gospodarczych pomiędzy kontrahentami oraz do umów p...
  10-02-2022
  Więcej 
 • Kalkulator stawek notarialnych Kalkulator stawek notarialnych

  Kalkulator stawek notarialnych

  Kalkulator stawek notarialnych służy do obliczania maksymalnej stawki taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych. Kalkulator uwzględnia m.in. możliwość pobrania opłaty od złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego, obliczenie VAT'u od czynności oraz koszty sporządzenia odpisów aktu ze wskazaniem, ile odpisów ma być spor...
  10-02-2022
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzeń od 7 kwietnia 2023 r. Kalkulator wynagrodzeń od 7 kwietnia 2023 r.

  Kalkulator wynagrodzeń od 7 kwietnia 2023 r.

  Kalkulator pozwala ustalić wysokość wynagrodzenia netto oraz wysokość poszczególnych składek i podatku po stronie pracownika oraz pracodawcy z uwzględnieniem świadczeń pozapłacowych oraz potrąceń z wynagrodzenia. Uwzględnia on koszty uzyskania przychodu zwykłe, podwyższone oraz autorskie, wpłaty na PPK i koszty pracy zdalnej. Oblic...
  08-02-2022
  Więcej 
 • Kalkulator odsetek maksymalnych Kalkulator odsetek maksymalnych

  Kalkulator odsetek maksymalnych

  Kalkulator odsetek maksymalnych służy do obliczania wysokości kwoty zaległości wraz z odsetkami.
  06-12-2021
  Więcej 
 • Polski Ład kalkulator wynagrodzeń (nieaktualny) Polski Ład kalkulator wynagrodzeń (nieaktualny)

  Polski Ład kalkulator wynagrodzeń (nieaktualny)

  Kalkulator pozwala oszacować wysokość średniego wynagrodzenia w 2022 r. z uwzględnieniem zmian przepisów podatkowych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu oraz porównać je ze średnim wynagrodzeniem w 2021 r.
  23-11-2021
  Więcej 
 • Kalkulator stażu pracy Kalkulator stażu pracy

  Kalkulator stażu pracy

  Kalkulator pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty nawiązania i rozwiązania stosunków pracy.
  04-11-2021
  Więcej 
 • Kalkulator lat stażu pracy do urlopu Kalkulator lat stażu pracy do urlopu

  Kalkulator lat stażu pracy do urlopu

  Kalkulator urlopowy staż pracy służy wyliczeniu łącznej długości okresów zatrudnienia, od której w danej sytuacji lub u danego pracodawcy uzależnione jest uzyskanie prawa do urlopu wypoczynkowego. Kalkulator uwzględnia również okresy nauki.
  03-11-2021
  Więcej 
 • Kalkulator odsetek umownych Kalkulator odsetek umownych

  Kalkulator odsetek umownych

  Kalkulator odsetek umownych służy do obliczania wysokości kwoty należności wraz z odsetkami.
  20-10-2021
  Więcej 
 • Kalkulator urlopowy Kalkulator urlopowy

  Kalkulator urlopowy

  Kalkulator pozwala wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika z uwzględnieniem wymiaru urlopu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy.
  20-10-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzenia urlopowego Kalkulator wynagrodzenia urlopowego

  Kalkulator wynagrodzenia urlopowego

  Kalkulator pozwala ustalić wartość wynagrodzenia urlopowego w zakresie składników ustalonych w stałej wysokości.
  20-10-2021
  Więcej 
 • Kalkulator ryczałt samochodowy (od 17.01.2023 r.) Kalkulator ryczałt samochodowy (od 17.01.2023 r.)

  Kalkulator ryczałt samochodowy (od 17.01.2023 r.)

  Kalkulator pozwala obliczyć kwotę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
  19-07-2021
  Więcej 
 • Kalkulator obliczania łączonego pensum nauczyciela Kalkulator obliczania łączonego pensum nauczyciela

  Kalkulator obliczania łączonego pensum nauczyciela

  Kalkulator pozwala obliczyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  01-07-2021
  Więcej