Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kalkulatory
 • Kalkulator podatku od spadków i darowizn Kalkulator podatku od spadków i darowizn

  Kalkulator podatku od spadków i darowizn

  Kalkulator pozwala obliczyć kwotę podatku do zapłaty po wpisaniu wartości otrzymanego spadku lub darowizny. Uwzględnia również kwotę wolną od podatku w zależności od wybranej grupy podatkowej, a także umożliwia skorygowanie podstawy opodatkowania o zwiększenia i zmniejszenia oraz zmniejszenie podatku o potrącenia.
  19-07-2021
  Więcej 
 • Kalkulator ryczałt samochodowy Kalkulator ryczałt samochodowy

  Kalkulator ryczałt samochodowy

  Kalkulator pozwala obliczyć kwotę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.
  19-07-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzeń Kalkulator wynagrodzeń

  Kalkulator wynagrodzeń

  Kalkulator pozwala ustalić wysokość poszczególnych składek, podatku i kosztów pracodawcy po wpisaniu wynagrodzenia brutto. Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu zwykłe oraz podwyższone, wpłaty na PPK, a także oblicza wysokość wynagrodzenia pracowników poniżej 26 roku życia. Kalkulator pozwala również ustalić wysokość...
  03-07-2021
  Więcej 
 • Kalkulator obliczania łączonego pensum nauczyciela Kalkulator obliczania łączonego pensum nauczyciela

  Kalkulator obliczania łączonego pensum nauczyciela

  Kalkulator pozwala obliczyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  01-07-2021
  Więcej 
 • Kalkulator VAT Kalkulator VAT

  Kalkulator VAT

  Kalkulator przelicza kwotę netto na brutto przy zastosowaniu wskazanej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT przy wyborze stawki podstawowej 23% oraz stawek preferencyjnych 5% i 8% obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
  01-07-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzeń umowy zlecenia od 200 zł Kalkulator wynagrodzeń umowy zlecenia od 200 zł

  Kalkulator wynagrodzeń umowy zlecenia od 200 zł

  Kalkulator pozwala ustalić wysokość poszczególnych składek, podatku i kosztów płatnika po wpisaniu kwoty brutto wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Kalkulator pozwala dokonać obliczenia w kilku wariantach, w zależności od tego czy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, chorobowemu, czy odprowadza wpłaty na PPK, a także c...
  30-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzenia urlopowego nauczyciela Kalkulator wynagrodzenia urlopowego nauczyciela

  Kalkulator wynagrodzenia urlopowego nauczyciela

  Kalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciela, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Kalkulator ma zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych zarówno w szkole i placówce feryjnej jak i placówce nieferyjnej.
  30-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego

  Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego

  Kalkulator pozwala obliczyć okres, o który urlop rodzicielski uległ wydłużeniu w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
  30-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

  Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

  Kalkulatora pozwala ustalić datę, do której trwa urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Kalkulator wskazuje również od jakiej daty pracownica może zrzec się urlopu macierzyńskiego.
  29-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator umów zlecenia do 200 zł Kalkulator umów zlecenia do 200 zł

  Kalkulator umów zlecenia do 200 zł

  Kalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie netto zleceniobiorcy w przypadku umowy zlecenia do 200 zł. Kalkulator pozwala ustalić wysokość poszczególnych składek, podatku i kosztów płatnika po wpisaniu kwoty brutto wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia do 200 zł.
  29-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator delegacji krajowej i zagranicznej Kalkulator delegacji krajowej i zagranicznej

  Kalkulator delegacji krajowej i zagranicznej

  Kalkulator pozwala obliczyć czas trwania podróży służbowej krajowej i zagranicznej oraz należności z tytułu diet, z uwzględnieniem przysługujących posiłków oraz czasu trwania podróży.
  29-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator odpisu na ZFŚS Kalkulator odpisu na ZFŚS

  Kalkulator odpisu na ZFŚS

  Kalkulator pozwala obliczyć wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w danym roku, na podstawie stanu zatrudnienia w poszczególnych grupach w przeliczeniu na pełne etaty. Kalkulator przyjmuje domyślnie podstawę wymiaru odpisów obowiązującą w danym roku, jednak pozwala wpisać podstawę w innej wysokości.
  28-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator ilości dni Kalkulator ilości dni

  Kalkulator ilości dni

  Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami. Dodatkowo kalkulator wskazuje jakim dniem tygodnia jest określona data. Zawiera także listę dni wolnych w bieżącym roku kalendarzowym.
  27-06-2021
  Więcej 
 • Kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło Kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło

  Kalkulator wynagrodzeń umowa o dzieło

  Kalkulator przelicza z brutto na netto kwotę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów oraz stawki podatku.
  23-06-2021
  Więcej