Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca

  Nowe postępowanie w sprawie własności intelektualnej od 1 lipca

  Procedura cywilna znowu ulega dużym zmianom. To w związku z wprowadzeniem nowego odrębne postępowania, poświęconego wyłącznie sprawom własności intelektualnej. Oznacza to przyjęcie odrębnych procesowych norm prawnych wyłącznie dla spraw własności intelektualnej. Zmiany wchodzą w życie już od 1 lipca.
  01-07-2020
  Więcej 
 • Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

  Bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty

  W wypadku, gdy nienależycie opłacona apelacja została wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika, przewodniczący powinien wezwać do uiszczenia brakującej opłaty. Zasada powyższa nie uległa zmianie nawet w wyniku zeszłorocznej reformy k.p.c. Nie oznacza to jednak, że wezwanie do uiszczenia brakującej opłaty nastąpi w każdym wypadku...
  29-06-2020
  Więcej 
 • Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego? Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?

  Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?

  Epidemia Covid -19 to nie tylko trudny czas dla gospodarki. To także wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Czy epidemia koronawirusa przyczyni się do wzrostu rozwodów lub unieważnień małżeństwa? Jak więc wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego?
  26-06-2020
  Więcej 
 • Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0 Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

  Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

  Tarcza 4.0 ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w czasach pandemii COVID-19 spotykają się z trudnościami w prowadzeniu swojej działalności bądź też jej prowadzenie jest w znacznym stopniu utrudnione. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na dokonanie przez państwo dopłat do udzielonych kredytów, w ten sposób odciążają...
  25-06-2020
  Więcej 
 • Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych? Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?

  Gdzie znajdziesz wzory pouczeń w sprawach cywilnych?

  Tarcza 4.0. została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Uchyla obowiązek ogłoszenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości w rozporządzeniu wzorów pouczeń w sprawach cywilnych. Gdzie w takim razie szukać wzorów pouczeń?
  25-06-2020
  Więcej 
 • Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy

  Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy

  Możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy ma służyć ochronie prawnej jednostek przed bezprawnymi działaniami gminy. Skarżyć można nie tylko uchwały, ale wszystkie -ustanowione przez organy gminy - akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie danej gminy. Skargę można wnieść do sądu administr...
  25-06-2020
  Więcej 
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności związanych z COVID-19

  Specustawa przewiduje w art. 15r możliwość dostosowania treści łączącego strony stosunku prawnego do zmian warunków społeczno-gospodarczych wywołanych przez COVID-19. Warto znać procedurę postępowania w tym przypadku. Przedstawiają ją trzy najnowsze procedury dostępne w LEX.
  24-06-2020
  Więcej 
 • Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC

  Wykorzystaj wakacje na poznanie tajników reformy KPC

  Nowelizacja k.p.c. z lipca 2019 r., określana jako największa nowelizacja procedury cywilnej od kilku lat, obowiązuje już ponad pół roku. Wprowadziła ona szereg rewolucyjnych rozwiązań w postępowaniu cywilnym. Mimo faktu, że od wejścia w życie przepisów minęło już sporo czasu, nadal wywołują one problemy w praktyce.
  23-06-2020
  Więcej 
 • COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online! COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online!

  COVID-19 – Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy? Obejrzyj nagrania z naszych szkoleń online!

  Tarcze antykryzysowe wprowadziły zmiany w zakresie uprawnień pracowników oraz obowiązków pracodawców w czasie COVID-19. Paradoksalnie natomiast pandemia złagodziła zasady zatrudniania cudzoziemców. Obejrzyj nagrania z naszych bardzo popularnych szkoleń online, które omawiają te zmiany.
  23-06-2020
  Więcej 
 • Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków

  Zwolnienie ze składek ZUS - 30 czerwca upływa termin składania wniosków

  Płatnicy mogą składać do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Termin realizacji tej formy wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.
  23-06-2020
  Więcej 
 • Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego? Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego?

  Jak zmieni się rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego?

  Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt rozporządzenia z 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jest to jeden z ważniejszych aktów wykonawczych dla branży budowlanej. Rozporządzenie zostanie wydane w związku z nowelizacją ustawy - Prawo budowlane dokonanej ustawą z d...
  19-06-2020
  Więcej 
 • Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem? Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem?

  Immisje, czyli jak walczyć z uciążliwym sąsiadem?

  Nie zawsze jest nam dane mieć miłych, kulturalnych i spokojnych sąsiadów. Zdarza się, że trzeba sąsiadom przypominać, że mieszkasz obok. Czasami rozmowa nie wystarcza i trzeba wejść na drogę sądową, by dochodzić swoich praw. Polskie prawo przewiduje takie sytuacje, określając je immisjami.
  17-06-2020
  Więcej 
 • Wirtualne kasy fiskalne od 1 czerwca Wirtualne kasy fiskalne od 1 czerwca

  Wirtualne kasy fiskalne od 1 czerwca

  Już obowiązuje rozporządzenie MF w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Wirtualne kasy mogą być stosowane głównie w usługach związanych z transportem, ale też hotelarstwem i gastronomią. Stosowanie nie jest obowiązkowe.
  17-06-2020
  Więcej 
 • Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

  Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży

  Z początkiem lipca wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe uprawnienie w postaci darmowego dostępu do określonych leków dla kobiet w ciąży. Dowiedz się, jakie warunki musi spełniać świadczeniobiorca, aby skorzystać ze wsparcia, kto może wystawić receptę na bezpłatne leki oraz jakie zadania ciążą na lekarzach i położnych w...
  17-06-2020
  Więcej 
 • Nowe wymogi dla wyrobów medycznych Nowe wymogi dla wyrobów medycznych

  Nowe wymogi dla wyrobów medycznych

  26 maja miała rozpocząć swoje stosowanie nowa unijna regulacja o wyrobach medycznych. W związku z koronawirusem UE zdecydowała jednak o przesunięciu w czasie jej skuteczności. Nowe przepisy ujęto w rozporządzeniu, a nie w dyrektywie, co oznacza, że będą one bezpośrednio stosowane i to one, a nie polska ustawa, będą najważniejszym ź...
  17-06-2020
  Więcej