Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Jeszcze więcej dokumentów w aktach osobowych Jeszcze więcej dokumentów w aktach osobowych

  Jeszcze więcej dokumentów w aktach osobowych

  W tym roku kadrowi muszą być czujni. 17 maja 2023 r. weszła w życie kolejna, trzecia już, zmiana w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej. W efekcie do akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy trafią nowe dokumenty.
  02-06-2023
  Więcej 
 • SLIM VAT 3 już nie taki kontrowersyjny! SLIM VAT 3 już nie taki kontrowersyjny!

  SLIM VAT 3 już nie taki kontrowersyjny!

  Niewątpliwie najważniejszą zmianą dla podatników VAT w 2023 r. będzie uchwalona 14 kwietnia 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw znana jako SLIM VAT 3. Po 10 miesiącach prac ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Ogólnym założeniem wszystkich wprowadzanych zmian ma być, podob...
  02-06-2023
  Więcej 
 • Zmiany w PIT i ryczałcie od 1 lipca 2023 r. Zmiany w PIT i ryczałcie od 1 lipca 2023 r.

  Zmiany w PIT i ryczałcie od 1 lipca 2023 r.

  W dniu 26 maja 2023 r. Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Oprócz zmian w podatku VAT nowelizacja wprowadza również zmiany w PIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Część z tych zmian wejdzie w życie już 1 lipca 2023 r., część zaś 1 stycznia 2024 r.
  02-06-2023
  Więcej 
 • Przekształcenie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. Przekształcenie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o.

  Przekształcenie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o.

  Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej to zjawisko często występujące w obrocie prawnym. Przedsiębiorca (osoba fizyczna), który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, może przekształcić swoją działalność w jednoosobową spółkę z o.o. Celem takich działań są zazwyczaj korzystne efekty finans...
  02-06-2023
  Więcej 
 • Uwaga na nowe informacje w świadectwie pracy! Uwaga na nowe informacje w świadectwie pracy!

  Uwaga na nowe informacje w świadectwie pracy!

  Od 23 maja 2023 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na nowe informacje, które należy uwzględniać w tym dokumencie. Chodzi m.in. o okazjonalną pracę zdalną. Jakie jeszcze informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy?
  02-06-2023
  Więcej 
 • Decyzje w zakresie opłaty za śmieci Decyzje w zakresie opłaty za śmieci

  Decyzje w zakresie opłaty za śmieci

  Wydawanie decyzji dotyczących opłaty za śmieci ma zapewnić szczelność gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nakłonić właścicieli nieruchomości do prawidłowego realizowania obowiązków względem gminy. W jakich sytuacjach są wydawane i jakie rodzą skutki?
  01-06-2023
  Więcej 
 • Zmiany w specjalistycznych usługach opiekuńczych (SUO) Zmiany w specjalistycznych usługach opiekuńczych (SUO)

  Zmiany w specjalistycznych usługach opiekuńczych (SUO)

  Od 1.05.2023 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmiana została wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 16.02.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług ...
  01-06-2023
  Więcej 
 • Od lipca 2023 r. wzrosną kwoty wolne od podatku dla darowizn i spadków Od lipca 2023 r. wzrosną kwoty wolne od podatku dla darowizn i spadków

  Od lipca 2023 r. wzrosną kwoty wolne od podatku dla darowizn i spadków

  Od 1.07.2023 r. wzrosną kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Nowe wartości uchwalone przez Sejm jeszcze w styczniu br., będą nawet kilkukrotnie wyższe niż dotychczas. W przepisach określono też limity kwot, od których trzeba zapłacić podatek przy darowiznach od kilku osób.
  01-06-2023
  Więcej 
 • Czy po zmianach w Kodeksie pracy, dyrektor szkoły musi uaktualnić informację o warunkach zatrudnienia wszystkim nauczycielom? Czy po zmianach w Kodeksie pracy, dyrektor szkoły musi uaktualnić informację o warunkach zatrudnienia wszystkim nauczycielom?

  Czy po zmianach w Kodeksie pracy, dyrektor szkoły musi uaktualnić informację o warunkach zatrudnienia wszystkim nauczycielom?

  Od 26 kwietnia obowiązują obszerne zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą m.in. szerszego niż dotychczas informowania o warunkach zatrudnienia. Zmiany te dotyczą także nauczycieli i nakładają na dyrektorów dodatkowe obowiązki.
  31-05-2023
  Więcej 
 • Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin

  Transparentność w działalności jednostek pomocniczych gmin

  Ogromna większość gmin w Polsce utworzyła jednostki pomocnicze. Stanowią one coraz ważniejszy element partycypacji obywatelskiej w bieżącej działalności gmin na lokalnym poziomie. Wykonują powierzone im przez gminę zadania publiczne, mogą zarządzać i korzystać z powierzonego mienia.
  31-05-2023
  Więcej 
 • Od 22 maja można rejestrować fundacje rodzinne Od 22 maja można rejestrować fundacje rodzinne

  Od 22 maja można rejestrować fundacje rodzinne

  W dniu 22 maja w polskim prawie pojawiła się fundacja rodzinna. To nowe rozwiązanie ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Fundacja rodzinna to długo oczekiwane prawne uregulowanie sukcesji rodzinnego biznesu.
  31-05-2023
  Więcej 
 • Konflikt interesów w pracy IOD-a Konflikt interesów w pracy IOD-a

  Konflikt interesów w pracy IOD-a

  Inspektorom ochrony danych osobowych często zleca się dodatkowe zadania, które wykraczają poza ramy ich codziennych obowiązków. Niewłaściwe ich łączenie może wywołać konflikt interesów. Kiedy taki konflikt może wystąpić i jak mu zapobiec, dowiesz się z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  31-05-2023
  Więcej 
 • Krajowa Sieć Onkologiczna - zasady kwalifikacji i obowiązki placówek medycznych Krajowa Sieć Onkologiczna - zasady kwalifikacji i obowiązki placówek medycznych

  Krajowa Sieć Onkologiczna - zasady kwalifikacji i obowiązki placówek medycznych

  Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (weszła w życie 20 kwietnia), wprowadza nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. System ten będzie realizowany przez Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) na trzech poziomach zaawansowania. Dowiedz się na jakich zasadach odbędzie się kwalifikacja do KSO, jaki...
  30-05-2023
  Więcej 
 • Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

  Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

  Na pracodawcy ciąży obowiązek dokonywania regularnej oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku w zakładzie pracy. Polega to na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i wysokości związanych z nim strat – rozumianych jako straty materialne, utrata zdrowia, a nawet życia. Na podstawie przeprowadzonej oceny pracodawca mus...
  30-05-2023
  Więcej 
 • UE: Będą zmiany w prawie własności przemysłowej UE: Będą zmiany w prawie własności przemysłowej

  UE: Będą zmiany w prawie własności przemysłowej

  Będą zmiany w prawie własności przemysłowej na szczeblu unijnym. Zaproponowano pakiet legislacyjny, który ma zapewnić spójne ramy dla prawa patentowego. Ponadto powstał projekt rozporządzenia, który ma rozszerzyć ochronę oznaczeń geograficznych na produkty nierolne. O tym, co dokładnie się zmieni, dowiesz się z LEX Prawo Europejski...
  30-05-2023
  Więcej