Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Digitalizacja dokumentacji medycznej krok po kroku - BEZPŁATNY WEBINAR Digitalizacja dokumentacji medycznej krok po kroku - BEZPŁATNY WEBINAR

  Digitalizacja dokumentacji medycznej krok po kroku - BEZPŁATNY WEBINAR

  Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia dała świadczeniodawcom zielone światło na digitalizację papierowej dokumentacji medycznej (wprowadzenie do pamięci komputera materiałów tradycyjnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania). W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić ten proces w placówce?
  18-10-2021
  Więcej 
 • Przegląd kar nałożonych przez Prezesa UODO - praktyczne wskazówki dla administratorów danych Przegląd kar nałożonych przez Prezesa UODO - praktyczne wskazówki dla administratorów danych

  Przegląd kar nałożonych przez Prezesa UODO - praktyczne wskazówki dla administratorów danych

  Do końca 2021 r. Prezes UODO wyda ok. 1600 decyzji administracyjnych. Dotychczas opublikowano zaledwie 30, ale aż 12 z nich dotyczyło nałożenia kary pieniężnej. Jest to widoczny wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Za co najczęściej karano administratorów i dlaczego? Tego dowiesz się z LEX Ochrona Danych Osobowych.
  18-10-2021
  Więcej 
 • Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne

  Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie egzekucyjne

  Jakie znaczenie dla możliwości prowadzenia egzekucji ma otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego? Czy złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zawsze uchroni przed egzekucją? Odpowiedzi na te i inne pytania już 21 października 2021 r. w czasie szkolenia!
  18-10-2021
  Więcej 
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

  Istnieją dwa tryby wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Postępowanie egzekucyjne wszczynać się może na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Z kolei w wypadku, gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, wszczyna on postępowanie ...
  18-10-2021
  Więcej 
 • VIII Kongres Edukacja i Rozwój - zapraszamy! VIII Kongres Edukacja i Rozwój - zapraszamy!

  VIII Kongres Edukacja i Rozwój - zapraszamy!

  Trwają zapisy na VIII edycję Kongresu Edukacja i Rozwój, która odbędzie się 20–21 października 2021 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły” oraz serwis...
  14-10-2021
  Więcej 
 • Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE

  Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE

  Prawo do zwrotu podatku krajowego pobranego niezgodnie z prawem UE nie zostało zagwarantowane wprost ani w Traktatach, ani w prawie pochodnym UE. Ukształtowało je orzecznictwo sądowe. Pomimo długiego okresu ewolucji uprawnienie to wciąż nie zostało uregulowane i zinterpretowane w sposób wyczerpujący i nadal pojawiają się nowe wątpliwo...
  13-10-2021
  Więcej 
 • Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

  Nieważność decyzji administracyjnej po nowelizacji KPA

  Z dniem 16 września 2021 r. zmianie uległ zakres dopuszczalnych ograniczeń trwałości decyzji administracyjnej. Nowelizacja przepisów, modyfikując instytucję stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, umożliwia podważanie wszystkich decyzji spełniających przesłanki znowelizowanego przepisu, nie tylko tych związanych z repryw...
  13-10-2021
  Więcej 
 • REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca? REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

  REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

  Produkcję i sprzedaż chemikaliów w Polsce reguluje unijne rozporządzenie REACH. Ma ono na celu zapewnienie swobody przepływu chemikaliów na terenie UE przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Akt ten nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków, w tym wymóg rejestracji i stworzenia karty charakterystyki.
  11-10-2021
  Więcej 
 • Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło? Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło?

  Kolejna nowelizacja procedury cywilnej już obowiązuje - co się zmieniło?

  Od 24 września obowiązuje kolejna już w tym roku nowelizacja postępowania cywilnego. Zmiany mają na celu dostosowanie procedury cywilnej do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów. Co się zmieniło i jakie są konsekwencje wprowadzonych zmian?
  07-10-2021
  Więcej 
 • Plan działalności w urzędzie od A do Z - podwójne szkolenie! Plan działalności w urzędzie od A do Z - podwójne szkolenie!

  Plan działalności w urzędzie od A do Z - podwójne szkolenie!

  Dobry plan to podstawa skutecznego działania. Nie inaczej jest w procesach kontroli zarządczej - odpowiednio przygotowany plan działalności będzie stanowił fundament efektywnego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w kolejnym roku. Biorąc pod uwagę, że plan działalności urzędu musi mieć oparcie w przepisach, dokumentach s...
  07-10-2021
  Więcej 
 • TSUE: co ciekawego czeka nas w październiku? TSUE: co ciekawego czeka nas w październiku?

  TSUE: co ciekawego czeka nas w październiku?

  W październiku Trybunał Sprawiedliwości UE wyda kilka wyroków, które będą istotne dla obrotu prawnego w Polsce. Przedstawiony w tekście subiektywny wybór spraw obejmuje takie kwestie jak: zmiany w polskim sądownictwie, prawo autorskie, postępowanie karne i rolnictwo. Trzy sprawy wniosły do TSUE polskie sądy, jedną - sąd zagraniczny.
  06-10-2021
  Więcej 
 • Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar

  Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar

  Już 12 października o godzinie 14:00 odbędzie się bezpłatny webinar poświęcony praktycznym aspektom upadłości konsumenckiej. Rok 2021 r. był rekordowy pod względem wniesionych wniosków o upadłość konsumencką na co znaczący wpływ miała epidemia koronawirusa.
  04-10-2021
  Więcej 
 • Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II

  Nowe unijne projekty legislacyjne: uniwersalna ładowarka i nowelizacja dyrektywy Wypłacalność II

  Komisja Europejska przedstawiła w zeszłym tygodniu dwa ważne projekty legislacyjne. Pierwszy z nich dotyczy wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych. Drugi - kompleksowych zmian unijnych przepisów ubezpieczeniowych, znanych pod nazwą „Wypłacalność II".
  01-10-2021
  Więcej 
 • Jakie czynności mogą być zaskarżone skargą pauliańską? Jakie czynności mogą być zaskarżone skargą pauliańską?

  Jakie czynności mogą być zaskarżone skargą pauliańską?

  Skarga pauliańska jest kojarzona z zaskarżaniem „klasycznych” przesunięć majątku między dłużnikiem a osobą trzecią, przede wszystkim z darowiznami. Wywołuje to mylne wrażenie, że instytucja ta ma ograniczone zastosowanie jedynie do transferów własnościowych i to na podstawie typowych tytułów prawnych. Tymczasem skarga pauliań...
  01-10-2021
  Więcej 
 • Trzy decyzje Komisji przeciwko Polsce o naruszenie prawa UE Trzy decyzje Komisji przeciwko Polsce o naruszenie prawa UE

  Trzy decyzje Komisji przeciwko Polsce o naruszenie prawa UE

  W ubiegłym tygodniu Komisja podjęła trzy decyzje w związku z niedostosowaniem się przez Polskę do prawa UE. Chodzi o wdrożenie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, przepisów o eksploatacji źródeł energii na morzu oraz o niezależność UKE. W ostatnim przypadku KE postanowiła wystąpić do Trybunału unijnego. O sprawach t...
  28-09-2021
  Więcej