Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Kwalifikacja produktu jako Kwalifikacja produktu jako

  Kwalifikacja produktu jako "żywności specjalnego przeznaczenia medycznego" (FSMP)

  Co decyduje o tym, że dany produkt należy uznać za "żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP)? Na tak postawione pytanie odpowiedział w marcu Trybunał Sprawiedliwości UE. Dzięki wyrokowi dowiedzieliśmy się również więcej, jak odróżniać żywność specjalnego przeznaczenia medycznego od leku, i czy można dany produkt uzna...
  20-03-2023
  Więcej 
 • Nagranie rozmowy małżonków jako dowód w sprawie o rozwód Nagranie rozmowy małżonków jako dowód w sprawie o rozwód

  Nagranie rozmowy małżonków jako dowód w sprawie o rozwód

  Orzekając rozwód sąd rozstrzyga również, czy i który z małżonków był winien rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie może mieć znaczący wpływ na rozstrzygnięcie w kwestii alimentów na rzecz drugiego małżonka, dlatego rozwodzącym się często zależy na wykazaniu winy drugiej strony. W tym celu mogą sięgnąć w postępowaniu rozwo...
  20-03-2023
  Więcej 
 • Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych

  Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych

  Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców jest tematem niezwykle ważnym dla uczestników rynku zamówień publicznych, ale szczególnie istotny staje się on w czasach, gdy na świecie miejsce mają zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne, które to oddziałują w znacznym stopniu na gospodarkę, zakłócając jej dotychczasowe funkcjonowanie...
  16-03-2023
  Więcej 
 • Czy pełnomocnik procesowy może żartować z sądu podczas rozprawy? Czy pełnomocnik procesowy może żartować z sądu podczas rozprawy?

  Czy pełnomocnik procesowy może żartować z sądu podczas rozprawy?

  Na takie między innymi pytanie odpowiadał Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie w 2022 r. Co więcej wyrok rozstrzygający tę kwestię okazał się najczęściej czytanym w programie LEX Prawo Europejskie orzeczeniem tego sądu wydanym w ubiegłym roku. Co ciekawe, chociaż nie dotyczył naszego kraju, to pod kątem popularn...
  15-03-2023
  Więcej 
 • Składanie i rozpatrywanie petycji Składanie i rozpatrywanie petycji

  Składanie i rozpatrywanie petycji

  Składanie petycji, z jednej strony stanowi realizację obywatelskiego prawa do interwencji dla budowy oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, z drugiej stanowi formę oddziaływania na organy władzy publicznej. Rozpatrzenie i załatwienie petycji następuje w postępowaniu jednoinstancyjnym, które kończy się czynnością materialno-tec...
  15-03-2023
  Więcej 
 • Wyroki TSUE - popatrz, które z nich przeanalizowaliśmy dla Ciebie w LEX Prawo Europejskie Wyroki TSUE - popatrz, które z nich przeanalizowaliśmy dla Ciebie w LEX Prawo Europejskie

  Wyroki TSUE - popatrz, które z nich przeanalizowaliśmy dla Ciebie w LEX Prawo Europejskie

  Jedną z cech prac redakcyjnych nad programem LEX Prawo Europejskie jest prowadzenie stałego monitoringu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Efekt tych działań przybiera w programie dwojaką postać: po pierwsze - omówień, czyli ukazujących się w ciągu kilku dni od ogłoszenia wyroku krótkich streszczeń orzeczeń, po drugie - glo...
  15-03-2023
  Więcej 
 • Ważny wyrok TSUE dotyczący zaświadczenia A1 Ważny wyrok TSUE dotyczący zaświadczenia A1

  Ważny wyrok TSUE dotyczący zaświadczenia A1

  Zaświadczenie A1 to dla osoby przemieszczającej się zawodowo na obszarze UE dokument kluczowy, określa bowiem ustawodawstwo państwa UE w zakresie zabezpieczenia społecznego, któremu ta osoba podlega. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie wyrok dotyczący mocy wiążącej tego zaświadczenia w przypadku jego tymczasowego wycofania. C...
  15-03-2023
  Więcej 
 • Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne

  Kontrole NIK w samorządzie - wykluczenie komunikacyjne

  Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2023 rok zakłada wiele kontroli, które dotkną jednostki samorządu terytorialnego. Niektóre z nich już się rozpoczęły, inne zaczną się niebawem.
  15-03-2023
  Więcej 
 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Pełnomocnictwo ustanowione do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi może zostać wypowiedziane w każdym czasie, przez każdą ze stron. Skutki, jakie wywoła takie wypowiedzenie, są różne, zależnie od tego, czy osoba wypowiadająca pełnomocnictwo jest pełnomocnikiem profesjonalnym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym...
  14-03-2023
  Więcej 
 • DORA – nowe obowiązki w sektorze bankowym DORA – nowe obowiązki w sektorze bankowym

  DORA – nowe obowiązki w sektorze bankowym

  Rozporządzenie DORA ma na celu ujednolicenie podejścia do tematyki cyberbezpieczeństwa w podmiotach z branży finansowej oraz obsługujących je podmiotach z sektora usług IT, w Unii Europejskiej. W konsekwencji najdalej idące obowiązki będą spoczywać na instytucjach kredytowych, które już teraz podlegają obowiązkom z zakresu cyberbezp...
  09-03-2023
  Więcej 
 • Podatek od przerzuconych dochodów Podatek od przerzuconych dochodów

  Podatek od przerzuconych dochodów

  Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych ponoszący wydatki na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych zostali obciążeni dodatkową formą zobowiązania podatkowego – podatkiem od przerzuconych dochodów. Przepisy od samego początku budziły wiele wątpliwości, dlatego też ustawodawca zdecydował się w ramac...
  09-03-2023
  Więcej 
 • Od 7 kwietnia 2023 r. nowe zasady pracy zdalnej Od 7 kwietnia 2023 r. nowe zasady pracy zdalnej

  Od 7 kwietnia 2023 r. nowe zasady pracy zdalnej

  W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy o pracy zdalnej. Od tego dnia przestanie obowiązywać tzw. praca zdalna covidowa. Przestaną również obowiązywać przepisy dotyczące dotychczasowej telepracy, jednak na mocy przepisów przejściowych pracodawcy, u których praca odbywała się w tej formie, będą mogli ją stosować jesz...
  02-03-2023
  Więcej 
 • Kwestionowanie umów kredytów frankowych o charakterze mieszanym Kwestionowanie umów kredytów frankowych o charakterze mieszanym

  Kwestionowanie umów kredytów frankowych o charakterze mieszanym

  Coraz częściej w orzecznictwie używa się terminu "umowa mieszana" w kontekście kredytów frankowych. Charakteryzuje się ona połączeniem cech umowy typowo konsumenckiej z umową o charakterze niekonsumenckim ze względu na cel lub podmiot. Taka relacja może być problematyczna, gdy umowa zawiera postanowienia abuzywne.
  02-03-2023
  Więcej 
 • Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

  Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

  Przepisy prawa przewidują stosowne terminy na dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym. Stronom niejednokrotnie zdarza się, że tych terminów nie dotrzymują. Przyczyny tego stanu są różne - choroby i wypadki, wyjazdy i inne nieobecności, zdarzenia losowe czy zwykłe zapomnienie.
  28-02-2023
  Więcej 
 • Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta bez tajemnic Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta bez tajemnic

  Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta bez tajemnic

  Ustawa o prawach pacjenta przyznaje placówkom medycznym prawo do pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Precyzuje również jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia wspomnianych opłat (a kto jest z nich zwolniony) oraz jak ustala się ich wysokość. Dowiedz się na jakich zasadach placówka może pobierać wspomnianą o...
  28-02-2023
  Więcej