Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego
 • Beneficial owner w podatku u źródła (WHT) Beneficial owner w podatku u źródła (WHT)

  Beneficial owner w podatku u źródła (WHT)

  Ustalenie statusu rzeczywistego właściciela (beneficial owner) jest jedną z najistotniejszych kwestii związanych z prawidłowym rozliczaniem podatku u źródła (WHT). Zastosowanie preferencyjnej stawki bądź zwolnienia z poboru podatku u źródła jest bowiem uzależnione od posiadania przez zagranicznego kontrahenta statusu rzeczywistego wł...
  07-06-2024
  Więcej 
 • Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu? Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu?

  Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu?

  Rozwody mogą trwać wiele lat. Dzieci w tym czasie zazwyczaj mieszkają z jednym z rodziców, co może niekorzystnie wpływać na ich relację z drugim rodzicem lub innymi członkami rodziny. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być złożenie wniosku do sądu o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Kto może złożyć taki wniosek i jakie jest...
  31-05-2024
  Więcej 
 • Dotacje oświatowe - 5 rzeczy, na które warto uważać Dotacje oświatowe - 5 rzeczy, na które warto uważać

  Dotacje oświatowe - 5 rzeczy, na które warto uważać

  Dotacje dla szkół podlegają szczególnym zasadom rozliczania i wiążą się w wieloma procedurami, które muszą być dopełnione, zarówno po stronie organu prowadzącego, jak i samej jednostki. Na co warto zwrócić uwagę, oto 5 przydatnych wskazówek.
  31-05-2024
  Więcej 
 • Podatek od nieruchomości od budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Podatek od nieruchomości od budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Podatek od nieruchomości od budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Podatek od nieruchomości jest jedną z najbardziej powszechnych danin, które muszą uiszczać podatnicy w polskim systemie podatkowym. O ile stawki podatku dla właścicieli nieruchomości przeznaczanych na cele mieszkaniowe są dość łaskawe, mimo znaczących podwyżek w ostatnich latach, o tyle maksymalne stawki podatku od nieruchomości dot....
  29-05-2024
  Więcej 
 • Czas na odpis na ZFŚS Czas na odpis na ZFŚS

  Czas na odpis na ZFŚS

  Pracodawcy tworzący ZFŚS mają czas do końca maja na przelew na rachunek bankowy ZFŚS pierwszej raty odpisu na 2024 r. W 2024 r. podstawą do ustalenia odpisu na ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim półroczu 2023 r.
  24-05-2024
  Więcej 
 • Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r. - wdrożenie Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r. - wdrożenie

  Podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r. - wdrożenie

  Z dniem 1 lipca 2024 r. wzrosną pensje minimalne pracowników ochrony zdrowia. Podwyżki dotyczą zarówno lekarzy, pielęgniarek ale także personelu medycznego i niemedycznego. Dowiedz się jakie grupy zawodowe zostaną objęte podwyżkami, o ile wzrosną minimalne wynagrodzenia zasadnicze oraz jak je wdrożyć w placówce medycznej
  20-05-2024
  Więcej 
 • Wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w okresie ruchu kadrowego Wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w okresie ruchu kadrowego

  Wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w okresie ruchu kadrowego

  Maj to gorący okres ruchu kadrowego w oświacie. Jest to czas, w którym dyrektorzy szkół podejmują ostateczne decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego. Właśnie wtedy pojawia się najwięcej problemów z różnymi aspektami istniejącego lub dopiero nawiązywanego stosunku pracy, a w szczególności z wypowiadaniem naucz...
  14-05-2024
  Więcej 
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku ustania stosunku pracy z wyboru Obowiązki pracodawcy w przypadku ustania stosunku pracy z wyboru

  Obowiązki pracodawcy w przypadku ustania stosunku pracy z wyboru

  W kwietniowych wyborach samorządowych wybrani zostali przedstawiciele różnych szczebli samorządu, w tym prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Wybór nowych władz samorządowych oznacza ustanie stosunku pracy poprzednich władz, a to z kolei generuje po stronie pracodawcy określone obowiązki. Obowiązki te dotyczą wypłaty odprawy, ek...
  07-05-2024
  Więcej 
 • Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich

  Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich

  Postępowania w sprawach małżeńskich - z uwagi na zmodyfikowany charakter rozpoznawanych spraw względem zwykłych postępowań - należą do postępowań odrębnych.  Kluczowe informacje dot. przebiegu niniejszych procedur szczególnych wynikają zarówno z artykułów KPC jak i z orzecznictwa. O jakich zasadach dot. postępowań odrębnych na...
  30-04-2024
  Więcej 
 • 5 błędów w ewidencji księgowej odpisów na ZFŚS w samorządach 5 błędów w ewidencji księgowej odpisów na ZFŚS w samorządach

  5 błędów w ewidencji księgowej odpisów na ZFŚS w samorządach

  Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników zobowiązani są do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz pozwala jednostkom na realizację działalności socjalnej. Praktyka pokazuje jednak, że z tworzeniem f...
  30-04-2024
  Więcej 
 • Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu

  Kontrola trzeźwości pracowników oraz kontrola na obecność innych substancji działających podobnie do alkoholu

  W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących kontroli trzeźwości przez pracodawcę pojawia się wiele wątpliwości i pytań zarówno o zasady dokonywania pomiarów jak i uzasadniające je okoliczności. Dodatkowo, pracodawcy mogą przeprowadzić również badanie na obecność środków działających podobnie do alkoholu co jes...
  29-04-2024
  Więcej 
 • Badania profilaktyczne pracowników Badania profilaktyczne pracowników

  Badania profilaktyczne pracowników

  Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przedłoży aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku. Badania te powinny być powtarzane: okresowo, w zależności od zaleceń lekarza medycyny pracy, a także w przypadkach wynikających z przepisów.
  29-04-2024
  Więcej 
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

  Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

  Dyrektywa work life balance i tzw. rodzicielska wprowadziły zmiany w Kodeksie pracy w celu zachowania równowagi między życiem prywatnym, a pracą zawodową. Jednym z efektów jej wdrożenia jest wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej. Komu przysługuje wspomniane uprawnienie i jak z niego korzystać?
  22-04-2024
  Więcej 
 • Wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego - na co uważać Wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego - na co uważać

  Wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego - na co uważać

  Wydatki inwestycyjne w jednostkach często są mylnie rozumiane jako jedynie nakłady finansowe lub rzeczowe ponoszone przez jednostki na stworzenie nowych środków trwałych. Tymczasem zaliczają się do nich także wydatki na ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także n...
  22-04-2024
  Więcej 
 • Certyfikat rezydencji podatkowej - czym jest i do czego służy Certyfikat rezydencji podatkowej - czym jest i do czego służy

  Certyfikat rezydencji podatkowej - czym jest i do czego służy

  Polskie podmioty wypłacające należności na rzecz podmiotów zagranicznych w określonych sytuacjach są obowiązane jako płatnicy do poboru podatku u źródła. Zastosowanie niższej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem p...
  16-04-2024
  Więcej