Wybierz wersję

LegalDesk

LegalDesk Start LegalDesk Grow
Zawartość
Rejestracja czasu pracy
Tablica typu Kanban
Pobieranie danych z GUS
Integracja z LEX i PISP
Kalendarz
Zlecanie zadań
Bezpieczna chmura
Wersja mobilna
Moduł finansowy - rozliczenia z klientami i wystawianie FV