Wybierz wersję

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Standard
Najlepszy wybór
Optimum
Zawartość
Dane z rejestrów KRS*, MSiG, REGON
Wyszukiwanie pełnotekstowe, zaawansowane, podpowiedzi, filtrowanie wyników
Wyszukiwanie podmiotów wykreślonych z KRS, w likwidacji, upadłości
Stan podmiotu na wybrany dzień
Śledzenie zmian między wpisami – historia
Instytucje właściwe miejscowo
Eksploracja graficznych powiązań kapitałowo-osobowych na wybrany dzień
Informacja o potencjalnym beneficjencie rzeczywistym
Ścieżka powiązań między wybranymi podmiotami i osobami
Powiadomienie o zmianie w statusie podmiotu/zmianie funkcji osoby w podmiocie
Raporty finansowo-handlowe InfoCredit
Aktualizacja raportu o najnowsze sprawozdanie finansowe