Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii

15 maja 2020

Przedsiębiorcy, którzy przekażą w formie darowizny laptopy i tablety dla szkół, będą mogli skorzystać z 0% stawki VAT. Preferencja działa do końca czerwca 2020 r. Ma być ona formą wsparcia placówek edukacyjnych w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

Warunki zastosowania stawki 0% VAT

Szkoły i uczelnie od 16.03.2020 r. są zamknięte, a zajęcia – z różnym powodzeniem – są prowadzone on-line. Laptopy i notebooki przekazane jednostkom systemu oświaty są objęte 0% stawką VAT.
Zerowa stawka może obejmować te darowizny, które zostały dokonane do 30.06.2020 r. włącznie.
Ich przedmiotem mogą być tylko określone towary, tj. komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety. Darowizny innych towarów nie mogą być opodatkowane stawką 0% VAT.

 

Stawka 0% obejmuje darowizny laptopów i tabletów na rzecz określonych podmiotów. Są to:

  1. placówki oświatowe;
  2. organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne oraz operator OSE, o którym mowa w ustawie o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;
  3. organy prowadzące szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy – Prawo oświatowe, w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Udokumentowanie darowizny

Warunkiem zastosowania 0% stawki VAT jest dopełnienie pewnych warunków formalnych. Przede wszystkim powinna być zawarta umowa darowizny pomiędzy podatnikiem a podmiotem obdarowanym. Musi z niej wynikać, że laptopy i tablety finalnie trafią do miejsc, w których odbywa się nauczanie.

Warunki zastosowania tej preferencji podatkowej przedstawia nowa procedura pt. Stawka 0% na darowizny laptopów do szkół i jednostek oświaty w czasie pandemii koronawirusa.

Ponadto ogólne przesłanki zastosowania stawki 0% VAT dla podlegających opodatkowaniu darowizn określonych towarów przekazanych określonym podmiotom na cele przeciwdziałania pandemii COVID-19 przedstawia procedura pt. Stawka 0% na darowizny na cele przeciwdziałania pandemii koronawirusa.

 

0% VAT dla darowizn komputerów dla szkół w czasie pandemii
Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.