Progmedica

System zarządzania zgodnością w podmiocie leczniczym

Więcej

Mniej

 • zgodność działań z prawem i procedurami wewnętrznymi
 • efektywna i skuteczna komunikacja
 • wsparcie zarządzania ryzykiem

Więcej

 • zgodność działań z prawem i procedurami wewnętrznymi
 • efektywna i skuteczna komunikacja
 • wsparcie zarządzania ryzykiem

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

Progmedica

to oprogramowanie, które kompleksowo wspiera podmioty lecznicze w monitorowaniu zgodności działania z przepisami prawa, standardami akredytacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami.

 

Dzięki ProgMedice kadra zarządzająca ma możliwość analizowania, automatycznego raportowania, a przez to wyciągania wniosków z błędów zdarzających się w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Progmedica

Główne korzyści Progmedica:

 

Zgodność działań z prawem i procedurami wewnętrznymi

 • Możliwość skorzystania z ponad 400 gotowych list pytań kontrolnych przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny (np.: obowiązków pod- miotów leczniczych, akredytacji, kontraktowania z NFZ, dokumentacji me- dycznej, praw pacjenta, BHP czy ochrony danych osobowych).
 • Bieżąca aktualizacja list pytań kontrolnych (użytkownik otrzymuje powiadomienia o zmianie stanu prawnego).
 • Możliwość opracowania własnych list pytań kontrolnych do wewnętrznych procedur, regulaminów i kodeksów postępowania.Efektywna i skuteczna komunikacja

 • Dzięki Progmedice można definiować i przydzielać zadania pracownikom oraz na bieżąco monitorować stopień ich realizacji.
 • Można przeprowadzić badania ankietowe wewnętrzne i zewnętrzne (np. samooceny kontroli zarządczej i satysfakcji pacjenta), co spełnia wymóg standardu akredytacyjnego PJ3 oraz kontroli zarządczej. Progmedica automatycznie podsumowuje nawet kilkaset lub kilka tysięcy ankiet.
 • Można wysłać komunikat z informacją o nowym regulaminie, zarządzeniu, czy procedurze. Jak również sprawdzić kto przeczytał informację.Wsparcie zarządzania ryzykiem

 • Progmedica umożliwia ciągłe monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem, od zgłoszenia ryzyka, wprowadzenia do rejestru, po wygenerowanie mapy ryzyka.
 • Progmedica zapewnia generowanie raportów z przeprowadzonych badań zgodności oraz zleconych i wykonanych zadań z danej kategorii, co ułatwia przygotowanie się do kontroli, akredytacji i certyfikacji.Moduły w Progmedica: • Compliance

  Compliance

  szybkie i precyzyjne monitorowanie zgodności działania z aktualnymi przepisami prawa, wymogami zarządzeń NFZ, standardami akredytacyjnymi lub wewnętrznymi procedurami.

 • Lista

  Lista pytań kontrolnych

  zbiór list pytań kontrolnych służących do przeprowadzania testów zgodności tworzonych przez ekspertów z zakresu prawa ochrony zdrowia.

 • Zadaniowosc

  Zadaniowość

  możliwość przesyłania zadań do pracowników, oddziałów, grup zadaniowych. Do każdego zadania powstaje sprawozdanie (raport) wykonującego zadanie.

 • Ankiety

  Ankiety

  tworzenie ankiet z funkcją wysyłki mailem. Możliwość przeprowadzania badań anonimowych i analizowania wyników w formie raportów.

 • Incydenty

  Incydenty medyczne

  możliwość zgłaszania incydentów medycznych, obsługa oraz tworzenie rejestru zgłoszonych incydentów medycznych.

 • Ryzyko

  Zarządzanie ryzykiem

  opcje zgłaszania ryzyka oraz tworzenia rejestru ryzyka i mapy w ramach ryzyk występujących w szpitalu.

 • Raporty

  Raporty

  opcje analizowania i raportowania pracy szpitala we wszystkich obszarach i obowiązkach ustalanych na podstawie regulaminu organizacyjnego placówki.

 • Komunikator

  Komunikator

  pełni rolę poczty wewnętrznej. Wysyłający komunikat otrzymuje potwierdzenie przeczytania lub usunięcia wiadomości.

 • Terminarz

  Terminarz

  kalendarz/organizer pozwalający na umieszczanie w oknach poszczególnych dni tygodnia, zadań do wykonania. System umożliwia udostępnianie.

 • Kontrola

  Kontrola zarządcza

  prowadzenie dokumentacji standardów systemu kontroli zarządczej, przygotowanie planu działalności szpitala oraz generowanie sprawozdań z wykonania tego planu.

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
RABAT -{{ price_list.discount }} %