System zarządzania zgodnością w podmiocie leczniczym

ProgMedica

Ułatwia monitorowanie zgodności działania z przepisami prawa, standardami akredytacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami

System zarządzania zgodnością w podmiocie leczniczym

Czym jest ProgMedica?

ProgMedica to oprogramowanie, które kompleksowo wspiera podmioty lecznicze w monitorowaniu zgodności działania z przepisami prawa, standardami akredytacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami. 

Dzięki ProgMedice kadra zarządzająca ma możliwość analizowania, automatycznego raportowania, a przez to wyciągania wniosków z błędów zdarzających się w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Najważniejsze funkcjonalności ProgMedica:

Badanie zgodności działania z prawem i procedurami wewnętrznymi Badanie zgodności działania z prawem i procedurami wewnętrznymi

Badanie zgodności działania z prawem i procedurami wewnętrznymi

Korzystając z ProgMedica możesz korzystać z ponad 700 gotowych list pytań kontrolnych przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny, np. obowiązków podmiotów leczniczych, akredytacji, kontraktowania z NFZ, dokumentacji medycznej, praw pacjenta, BHP, ochrony danych osobowych czy epidemiologii. Listy są aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego.<...

Wsparcie zarządzania ryzykiem Wsparcie zarządzania ryzykiem

Wsparcie zarządzania ryzykiem

ProgMedica umożliwia ciągłe monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem, od identyfikacji i zgłoszenia ryzyka, jego ocenę i analizę, po wygenerowanie mapy ryzyka.


W systemie zaplanujesz działania naprawcze i korygujące względem ryzyk, których wykonanie na bieżąco możesz śledzić.

Efektywna i skuteczna komunikacja Efektywna i skuteczna komunikacja Efektywna i skuteczna komunikacja Efektywna i skuteczna komunikacja

Efektywna i skuteczna komunikacja

W ProgMedice można:

>> definiować i przydzielać zadania pracownikom oraz na bieżąco monitorować stopień ich realizacji;
>> przeprowadzić badania ankietowe wewnętrzne i zewnętrzne (np. samooceny kontroli zarządczej albo satysfakcji pacjenta, co spełnia wymóg standardu akredytacyjnego PJ3; 
>> wysłać komunikat z informacją o nowym regulaminie, z...

Pozostałe korzyści ProgMedica:

Zdarzenia niepożądane i incydenty medyczne pod kontrolą

Zdarzenia niepożądane i incydenty medyczne pod kontrolą

ProgMedica ułatwia systemowe zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi – od zgłoszenia, poprzez analizę, aż po szybkie wygenerowanie raportów, a także identyfikację i zgłaszanie incydentów medycznych.


Dzięki modułowi Zdarzenia Niepożądane koordynacja procesu jest wyjątkowo łatwa, ponieważ cała dokumentacja przypadku znajduje się w jednym miejscu. To znacznie upraszcza i przyspiesza proces zbierania informacji. Ale...

Kontrola zarządcza Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

ProgMedica wspiera realizację celów określonych w art. 68 ustawy o finansach publicznych oraz umożliwia przygotowanie rocznego planu działalności jednostki, bieżące monitowanie postępów i ryzyk oraz wykonanie sprawozdania.

W systemie można:

>> zdefiniować cele strategiczne i operacyjne;
>> przypisać zadania do wyznaczonych celów ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie oraz o...

Wsparcie procesów związanych z ochroną danych osobowych

Wsparcie procesów związanych z ochroną danych osobowych

ProgMedica Premium umożliwia realizację i ewaluację obowiązków wynikających z RODO dzięki:

>> badaniu zgodności z prawem przy wykorzystaniu list pytań kontrolnych;
>> zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych;
>> prowadzeniu rejestrów wymaganych przez RODO.