LEX Kontrola Zarządcza

Oprogramowanie wspierające urzędy w zarządzaniu strategicznym i wykonywaniu ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej

Czym jest LEX Kontrola Zarządcza?

LEX Kontrola Zarządcza to unikalne oprogramowanie wspierające urzędy w zarządzaniu strategicznym i wykonywaniu ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej. Program powstał we współpracy z samorządami. Praktyczną wiedzę, uzyskaną w trakcie licznych konsultacji, badań i spotkań pilotażowych z samorządowcami i wybitnymi ekspertami ds. administracji publicznej, przełożyliśmy na łatwy w obsłudze system. 

Program jest przeznaczony dla władz jednostek samorządu teryto...

Główne korzyści LEX Kontrola Zarządcza:

Pełny obraz sytuacji w samorządzie i sprawna praca całego urzędu Pełny obraz sytuacji w samorządzie i sprawna praca całego urzędu

Pełny obraz sytuacji w samorządzie i sprawna praca całego urzędu

w zakresie planowania strategicznego, stanu realizacji celów i zadań oraz identyfikacji zagrożeń w poszczególnych obszarach działalności. 

Skuteczny nadzór nad ryzykami Skuteczny nadzór nad ryzykami

Skuteczny nadzór nad ryzykami

Całościowa ocena oraz obsługa zarządzania ryzykiem w urzędzie i jednostkach podległych oraz spójna i uporządkowana dokumentacja (np. raporty pomocne w planie audytu, rejestr i mapa ryzyka).

LEX Kontrola Zarządcza zapewni Ci pomoc w realizacji 5 najważniejszych procesów kontroli zarządczej:

Przygotujesz plan działalności

Przygotujesz plan działalności

W LEX Kontrola Zarządcza stworzysz plan działalności na dany rok kalendarzowy zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Wprowadzisz cele strategiczne i operacyjne, określisz zadania i oszacujesz ryzyka, które mogą wpłynąć na ich realizację.  

Co więcej, wskażesz osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań. 

Dodasz też wewnętrzne dokumenty o charakterze strategicznym, które zawierają cele do osiągnięcia na d...

Monitorujesz zgodność z prawem i procedurami, korzystając z modułu Listy kontrolne

Monitorujesz zgodność z prawem i procedurami, korzystając z modułu Listy kontrolne

Jednym z celów kontroli zarządczej, określonym w art. 68 ustawy o finansach publicznych, jest zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Jednak duża dynamika zmian legislacyjnych, liczba aktów prawnych wchodzących w życie z krótkim vacatio legis oraz...

Kompleksowo zarządzasz ryzykiem

Kompleksowo zarządzasz ryzykiem

W LEX Kontrola Zarządcza dajemy Ci możliwość kompleksowej informatyzacji zarządzania ryzykiem. 

W ramach jednego systemu identyfikujesz ryzyka, zgłaszasz je w rejestrze i określasz działania korygujące.  

To wszystko zwiększa bezpieczeństwo Twojego urzędu, pomaga osiągać cele strategiczne i zachować ciągłość działania oraz jednocześnie chroni reputację.więcej

Przeprowadzasz samoocenę i wspierasz samokontrolę

Przeprowadzasz samoocenę i wspierasz samokontrolę

Ideą samooceny kontroli zarządczej jest ulepszenie komunikacji wewnętrznej oraz wzmocnienie relacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami urzędu. Ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej przeprowadza się za pomocą ankiet. Informacja o jej wynikach jest istotna dla zarządzających, gdyż wskazuje obszary wymagające poprawy oraz pomaga identyfikować ryzyka. 

Dzięki LEX Kontrola Zarządcza szybko...

Dokumentujesz realizację kontroli zarządczej

Dokumentujesz realizację kontroli zarządczej

W LEX Kontrola Zarządcza dokumentację masz „zawsze pod ręką”, w jednym systemie, więc udowodnisz dochowanie należytej staranności w swoich działaniach. 

W przypadku kontroli RIO lub NIK szybko i łatwo przygotujesz potrzebne podsumowania z danego obszaru działalności dzięki opcji Raporty. Zyskujesz dostęp do spójnych danych w czasie rzeczywistym, wię...