LEX Pomoc Społeczna

Więcej

Mniej

 • pełna wiedza z zakresu pomocy społecznej
 • konsultacje z ekspertami
 • szkolenia on-line

Więcej

 • pełna wiedza z zakresu pomocy społecznej
 • konsultacje z ekspertami
 • szkolenia on-line

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
Dostępne wersje
 • baza komentarzy praktycznych i analiz problemowych
 • poradniki dot. pomocy społecznej
 • szkolenia on-line
 • baza pytań i odpowiedzi
 • baza wzorów dokumentów
{{versions['113972']['month_price_promotion_netto']}} zł netto/m-c
{{versions['113972']['price_promotion_netto']}} zł netto/rok
Najczęściej wybierane
 • baza komentarzy praktycznych i analiz problemowych
 • poradniki dot. pomocy społecznej
 • szkolenia on-line
 • baza pytań i odpowiedzi
 • baza wzorów dokumentów
 • omówienia z zakresu pomocy społecznej
 • usługa „Zadaj pytanie ekspertowi”
 • usługa „Zamów wzór”
{{versions['44439']['month_price_promotion_netto']}} zł netto/m-c
{{versions['44439']['price_promotion_netto']}} zł netto/rok
 • baza komentarzy praktycznych i analiz problemowych
 • poradniki dot. pomocy społecznej
 • szkolenia on-line
 • baza pytań i odpowiedzi
 • baza wzorów dokumentów
 • omówienia z zakresu pomocy społecznej
 • linie orzecznicze
 • usługa „Zadaj pytanie ekspertowi”
 • usługa „Zamów wzór”
 • Infolinia Pomocy Społecznej
{{versions['44440']['month_price_promotion_netto']}} zł netto/m-c
{{versions['44440']['price_promotion_netto']}} zł netto/rok
 • O programie

 • Eksperci

 • Wersje

 • LEX Alert Koronawirus

 LEX Pomoc Społeczna 

to serwis elektroniczny dedykowany pracownikom ośrodków pomocy społecznej. W programie tym znajdują się informacje z zakresu Pomocy Społecznej, Świadczeń rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Pieczy Zastępczej, Postępowania administracyjnego.

 

W LEX Pomoc Społeczna znajdują się:

Analizy

czyli zbiory dokumentów różnego rodzaju (autorskich i urzędowych) powiązane ze sobą tematycznie, mające na celu rozwiązanie lub kompleksowe omówienie problemu przez specjalistę związanego z konkretną dziedziną.

 

 

Pytania i odpowiedzi

czyli zbiór zadanych przez klientów pytań z zakresu tematycznego omówionego w LEX Pomoc Społeczna wraz z odpowiedziami specjalistów. LEX Pomoc Społeczna Optimum i Premium umożliwiają zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady w indywidualnej sprawie. Użytkownicy publikacji otrzymują odpowiedź w ciągu kilku dni roboczych od terminu zadania pytania. Autorami odpowiedzi na pytania użytkowników są członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, doktorzy, adwokaci, radcowie prawni specjalizujący się w danej tematyce.

 

Komentarze praktyczne

czyli autorskie opracowanie kluczowych tematów opisane przez specjalistów teoretyków i praktyków, aktualizowane na bieżąco, stanowiące trzon każdej analizy problemowej.

 

 

Linie orzecznicze

(tylko wersja Premium) czyli dokumenty, których zadaniem jest prezentacja, różnych poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego. Autor w sposób zwięzły opisuje istotę problemu, a następnie wskazuje czym konkretnie różnią się między sobą prezentowane w linii orzeczniczej poglądy prezentując odpowiednie fragment/tezy orzeczeń.

 

Wzory urzędowe

a w wersjach Optimum i Premium wzory decyzji, postanowień, informacji dla beneficjenta; Użytkownicy wersji Optimum i Premium mają możliwość zamówienia potrzebnego im wzoru za pośrednictwem formatki Zadaj pytanie, po wybraniu tematu Zamów wzór.

 

 

Infolinia merytoryczna

(wersja Premium) możliwość omówienia kwestii problematycznej i wskazanie rozwiązania przez eksperta, który pełni dyżur telefoniczny we wszystkie dni powszednie w godzinach 9:00-15:00

 

 

dr hab. Iwona Sierpowska

Dziekan Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Filia we Wrocławiu, współpracownik ośrodków szkoleniowych, specjalistka w zakresie prawa administracyjnego i prawa socjalnego, autorka wielu publikacji z zakresu pomocy społecznej, m.in.: Prawo pomocy społecznej, nagrodzonej laurem Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych autorów publikacji profesjonalnych, a także artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej.

Anna Kawecka

Orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, prowadząca szkolenia z zakresu procedury administracyjnej.

 

Barbara Matysik

Socjolog, absolwentka studiów doktoranckich socjologii, specjalista organizacji pomocy społecznej, ekspert w obszarze integracja społeczna, zatrudnienie, administracja publiczna w ramach PO KL oraz szeroko rozumianej polityki społecznej w programach m.in. Funduszu Szwajcarskiego, FIO 2014-2020, ASOS, Funduszu Norweskiego. Wieloletni pracownik administracji samorządowej głównie w obszarze pomocy społecznej. Autorka publikacji adresowanych do pracowników samorządowych oraz współautorka i członek grup roboczych opracowujących dokumenty planistyczne o wymiarze lokalnym i regionalnym. Na co dzień współpracuje z samorządami gmin i powiatów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Trener szkoleń głównie w obszarze pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, ekonomii społecznej oraz rozwoju lokalnego.

 

Teresa Krawczyk

Zatrudniona w Samorządowym Kolegium Odwoławczym na stanowisku etatowego członka Kolegium w zespole orzeczniczym rozpatrującym sprawy z zakresu m.in.: świadczeń rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o systemie oświaty (stypendia szkolne, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

 

Michał Bochenek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich w zakresie prawa. Były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach oraz kierownik i dyrektor w jednostce sektora finansów publicznych. Specjalista w zakresie prawa administracyjnego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Autor licznych publikacji naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.

 

Dominik Kucharski

Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, egzekucji administracyjnej oraz w zagadnieniach dotyczących pomocy społecznej. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentuje podmioty publiczne przed sądami administracyjnymi i cywilnymi. Pracownik wydziału prawnego w administracji samorządowej.

Bezpłatny moduł w LEX

 

LEX Alert Koronawirus - w jednym miejscu zgromadziliśmy profesjonalną wiedzę prawną i branżową o zmianach w prawie związanych z epidemią.

Dzięki LEX Alert Koronawirus:

 • będziesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi związanymi z COVID-19
 • poznasz nowe rozwiązania prawne i dowiesz się jak wykorzystać już istniejące regulacje
 • zyskasz praktyczną wiedzę, w jaki sposób zapewnić ciągłość działania swojej organizacji
 • poznasz rady ekspertów różnych dziedzin i weźmiesz udział w szkoleniach online

 

Z LEX Alert Koronawirus otrzymujesz:

 • Praktyczną i aktualną wiedzę prawną dotyczącą zmian w prawie związanych z epidemią koronawirusa m.in. akty prawne, dokumenty autorskie, analizy oraz wzory dokumentów.
 • Alerty zmian w prawie, pozwalające na monitorowanie wybranych haseł i aktualizację wewnętrznego rejestru interesujących aktów prawnych.
 • Pulpit Koronawirus miejsce w LEX w całości poświęcone tematyce epidemii.
 • Stały dostęp do bazy pytań i odpowiedzi dotyczących koronawirusa - porady, które łatwo można zastosować w praktyce.
Standard
119,00zł netto/m-c
1 428,00zł netto/rok
Optimum
193,80zł netto/m-c
2 325,60zł netto/rok
Premium
229,50zł netto/m-c
2 754,00zł netto/rok
Narzędzia
Aktówka
Historia, Indeksy, Roczniki
Kalendarium
Kalkulatory
Zestawienia
Wyszukiwarka instytucji
Terminarz
Szkolenia online
Konsultacje e-mailowe z ekspertem
Alerty
Zamów wzór (w serwisie QA)
Praktyka
Baza pytań i odpowiedzi
Wzory
Wybrane
Wybrane
Komentarze praktyczne
Analizy tematyczne
Poradniki
Prawo.pl
Prawo
Dz. U. i M.P.
Dzienniki UE
Dzienniki resortowe
Akty korporacyjne
Pomniki Prawa
Projekty ustaw
Orzeczenia sądów polskich
Orzeczenia administracji
Pisma urzędowe
Orzeczenia europejskie
Wiedza
Czasopisma on-line
Glosy
Tezy z piśmiennictwa
1 540
1 540
1 540
Komentarze do ustaw
Wybrane
Wybrane
Omówienia
119,00zł netto/m-c
1 428,00zł netto/rok
193,80zł netto/m-c
2 325,60zł netto/rok
229,50zł netto/m-c
2 754,00zł netto/rok
Pobierz plik z porównaniem wersji

Kliknij aby pobrać
plik .PDF z porównaniem wersji

Pobierz plik
Wybierz wersję
Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
RABAT -{{ price_list.discount }} %