Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

300+ w 2019 r. - szkolenie

18 lipca 2019

Świadczenie "Dobry start", to program głównie kierowany do rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym. W tym roku, ze względu na nowelizację przepisów dotyczących 300+, może pojawić się wiele wątpliwości, czy przedmiotowe świadczenie powinno zostać przyznane w konkretnym przypadku. Sytuacje problematyczne nie należą do rzadkości.

 

300+ w 2019 r. - szkolenie

 

Świadczenie z rządowego programu "Dobry start" będzie realizowane już od 1 września 2019 r.

Warto poddać analizie przepisy, które będą stanowiły podstawę przyznania wyprawki szkolnej, zwanej także "300+". Istotne jest także, że ustawodawca planuje uregulować zasady przyznawania 300+ w akcie prawnym rangi ustawowej. Podczas szkolenia zostaną omówione warunki niezbędne do uzyskania prawa do świadczenia "Dobry start", zostaną wskazane osoby uprawnione do ubiegania się o to świadczenie. Nie zabraknie analizy i wskazania przypadków, kiedy 300+ nie będzie się należało.  Prowadzący szkolenie omówi najczęściej pojawiające się trudności w realizacji wyprawki szkolnej na kanwie obecnego stanu prawnego. Szkolenie przypomni, ugruntuje wiedzę i umiejętności pracowników urzędów gmin, urzędów miejskich, ośrodków pomocy społecznej, realizujących program "Dobry start" w 2019 r.  

Zapraszam na szkolenie online, które odbędzie się 8 sierpnia o godz. 11:00!

Ramowy plan szkolenia:

  • Zakres podmiotowy programu "Dobry start" - "dla kogo 300+?"
  • Warunki uzyskania wyprawki szkolnej.
  • Kiedy 300+ nie przysługuje?
  • Obowiązek informacyjny organu wynikający z RODO.
  • Który organ prowadzi postępowanie w sprawie wyprawki szkolnej?
  • Formy załatwienia sprawy "300+".
  • Terminy w programie "Dobry start".
  • Przypadki nietypowe, analiza przykładów z praktyki, omówienie orzecznictwa sądowego.
  • Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi Michał Bochenek - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich w zakresie prawa. Od kilkunastu lat pracownik i kolejno – kierownik, dyrektor w jednostce sektora finansów publicznych. Orzekał w organie wyższego stopnia. Specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, prawa pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych. Autor licznych publikacji naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.

Roman Rudnik

product manager Pomoc Społeczna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.