Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Trwają prace legislacyjne nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji

21 grudnia 2022

Na kolejny etap legislacyjny trafiły prace nad unijnym aktem o sztucznej inteligencji. Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt został rozpatrzony przez Radę UE, która wprowadziła do niego pewne zmiany. Uzgodniona przez Radę UE nowa wersja projektu będzie teraz przedmiotem negocjacji tej instytucji z Parlamentem Europejskim.

Proponowana regulacja ma wspierać inwestycje i innowacje w zakresie sztucznej inteligencji, poprawić zarządzanie i skuteczne wdrażanie obowiązujących przepisów o prawach podstawowych i bezpieczeństwie oraz ułatwić rozwój jednolitego rynku dla zastosowań sztucznej inteligencji.

Dostępna w programie LEX Prawo Europejskie analiza projektu omawia zwłaszcza dokonane przez Radę zmiany tekstu projektu w porównaniu do pierwotnej jego wersji. Zmiany te dotyczą zwłaszcza:

  • definicji systemu sztucznej inteligencji,
  • zakazanych praktyk związanych ze sztuczną inteligencją,
  • klasyfikacji systemów sztucznej inteligencji jako systemów wysokiego ryzyka,
  • wymogów dotyczących systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka,
  • systemów sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia,
  • przepisów dotyczących procedur oceny zgodności,
  • przepisów o nadzorze rynku,
  • przepisów dotyczących Rady ds. Sztucznej Inteligencji,
  • przejrzystości w odniesieniu do wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka oraz
  • środków wspierających innowacyjność.

Na koniec warto przypomnieć, że dostęp do wszystkich analiz unijnych projektów w LEX Prawo Europejskie można najłatwiej uzyskać przez PULPIT EUROPEJSKI. To tam znajduje się panel "NAJNOWSZA LEGISLACJA", gromadzący wszystkie opracowania dotyczące najważniejszych unijnych wniosków legislacyjnych i opublikowanych aktów prawnych.

Więcej na temat samego projektu - zob.:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.