Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w wersji 23.1 LEX-a i jego wersji mobilnej

11 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o najnowszych zmianach w LEX-ie i jego wersji mobilnej.

Wraz z ostatnim wdrożeniem (wersja 23.1), wprowadzone zostały następujące usprawnienia:

 • e-Bistyp w LEX! Wraz z wersją 23.1 LEX-a użytkownicy publikacji e-Bistyp zaczną korzystać z zasobów w nowy sposób. E-Bistyp stanie się częścią zasobów LEX-a, oferując wszystkie funkcjonalności dostępne na platformie. Użytkownicy będą mogli pobierać cenniki w formie plików PDF, jak również wygodnie je przeglądać w LEX-ie dzięki aktywnemu spisowi treści oraz możliwości wyszukiwania w dokumencie. Ten typ publikacji został umieszczony w kategorii Wzory i narzędzia.
 • Tryb wysokiego kontrastu. Kierując się zaleceniami WCAG, wprowadziliśmy do LEX-a funkcjonalności związane z trybem wysokiego kontrastu:
  • biało-czarny,
  • żółto-czarny,
 • które pozwolą użytkownikom słabowidzącym na łatwiejsze zapoznawanie się z treściami oraz funkcjami LEX-a.
 • Procedury w analizach. To kolejny krok w zwiększaniu gęstości powiązań między procedurami a innymi typami dokumentów. Tym razem procedury zostały powiązane z analizami, przez co użytkownik zyska pełniejszy obraz problemu i dostępnych na ten temat dokumentów.
 • Zaktualizowana lista synonimów. Najnowsza aktualizacja nauczyła LEX-a nowych skrótów, takich jak: CBZC, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz dodała sporą listę synonimów, ucząc LEX-a, że przemoc domowa to inaczej przemoc w rodzinie, tarcza antyinflacyjna to inaczej pakiet antyinflacyjny, a prawo zatrzymania po łacinie to ius retentionis. Oczywiście, lista wszystkich nowości jest dużo dłuższa.

Zmiany zostały zaimplementowane również w wersji mobilnej LEX-a:

 • Możliwość dodania skrótu na pulpicie w systemie iOS. Posiadacze urządzeń z systemem iOS będą mogli teraz sprawnie ustawić skrót do wersji mobilnej na pulpitach swoich smartfonów. Tylko kilka kliknięć będzie ich dzieliło od skorzystania z zawartości wersji mobilnej LEX-a.
 • Linki do orzeczeń. To duże ułatwienie w nawigacji. Dzięki tej zmianie, użytkownik zobaczy w treści publikacji linki, które będą prowadziły do orzeczeń, przez co nawigowanie po systemie będzie szybsze
  i prostsze.
 • Możliwość pobierania orzeczeń. Użytkownik w każdej chwili będzie mógł pobrać interesujące go orzeczenie (sądu albo administracji) lub pismo urzędowe w formacie .pdf lub .docx, zapisać w pamięci telefonu i wrócić do niego w dowolnej chwili.
 • Usprawnienia z zakresu WCAG. Wersja mobilna LEX-a została dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, zgodnie z wytycznymi WCAG. Stworzone zostało menu dostępności, możliwość zmiany kontrastu kolorystycznego (żółto-czarny, biało-czarny), powiększenie i pomniejszenie czcionki, a sam serwis dostosowano do czytników ekranu.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag, pomysłów oraz głosowania nad już istniejącymi sugestiami.

Z wyrazami szacunku
Dział Research Platform Management

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.