Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zmieniła się apelacja, a jak zażalenie po nowelizacji kpc?

21 lutego 2020

Do którego sądu wnoszona jest obecnie apelacja, a do którego należy złożyć odpowiedź na apelację? W jaki sposób należy obecnie konstruować zarzuty w apelacji? Do jakiego sądu wnosi się obecnie odpowiedź na apelację ? To tylko nieliczne pytania związane z postępowaniem odwoławczym po nowelizacji kpc.

Odpowiedzi na powyższe pytania znaleźć można w nagraniu ze szkolenia online, dostępnym w LEX - Postępowanie zażaleniowe, postępowanie apelacyjne po nowelizacji, podczas którego Pani sędzia Aneta Łazarska, szczegółowo omawia wprowadzone przez nowelizację kpc zmiany.

Jak zmieniło się postępowanie odwoławcze?

Najważniejsze zmiany wprowadzone w postępowaniu apelacyjnym po nowelizacji kpc, to m.in.:

  • Przeniesienie na sąd II instancji kontroli formalnej apelacji,
  • Dodatkowe obostrzenia dotyczące wymagań formalnych apelacji,
  • Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym z wyjątkami,
  • Zmiana dotycząca sposobu uzasadnień sądu II instancji,
  • Modyfikacja zasady związania oceną sądu II instancji,
  • Zmiany dotyczące składu sądu w razie uchylenia orzeczenia sądu I instancji.

Po nowelizacji kpc zmianie uległo także postępowanie zażaleniowe. Najważniejsze zmiany dotyczące to:

  • zasadą w  I instancji są zażalenie poziome ( dot. sprawy incydentalne, niekończące postępowania),
  • wyjątkiem jest przeniesienie rozpoznania sprawy do sądu II instancji (sprawy kończące postępowanie, przeniesienie postępowania do innego sądu, przerwa w toku postępowania).
Więcej na temat zmian w postępowaniu odwoławczym znajduje się także w komentarzu praktycznym:
Apelacja i zażalenie, reforma kpc 2019
Katarzyna Irytowska

product manager LEX Kancelaria Prawna

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.