Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

BDO - moduł sprawozdawczości - SZKOLENIE ONLINE

14 sierpnia 2020

BDO to system informatyczny, który ma zapewnić kontrolę rynku gospodarki odpadami oraz kompleksowe gromadzenie i zarządzanie danymi w tym obszarze. Za pośrednictwem modułu sprawozdawczości w BDO będą składane sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy z terminów realizacji tego obowiązku upływa już w sierpniu.

Kto i kiedy powinien złożyć sprawozdanie za rok 2019?

Terminy składania sprawozdań za pośrednictwem BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ulegały zmianom. Ostatecznie zostały zróżnicowane dla poszczególnych podmiotów objętych tym obowiązkiem. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, która dotyczy jedynie składania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami za rok 2019.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 wprowadziły następujące terminy realizacji obowiązku sprawozdawczego za 2019 r.:

 • do 31 sierpnia 2020 r. należy wykonać obowiązek sprawozdawczy w przypadku rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem gminy), a także innych podmiotów zbierających odpady komunalne oraz podmiotów zbierających odpady komunalne przyjmujących odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne,
 • do 11 września 2020 r. należy wykonać obowiązek sprawozdawczy w przypadku rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznych sprawozdań składanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składanych przez przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, o której mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • do dnia 31 października 2020 r. należy wykonać obowiązek sprawozdawczy w przypadku rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami - poza wskazanymi wyżej wyjątkami

Jak poruszać się po BDO i wprowadzać dane - SZKOLENIE ONLINE

Aby przybliżyć zasady dotyczące składania sprawozdań w systemie BDO, zachęcamy do udziału w specjalnym szkoleniu online "BDO - moduł sprawozdawczości", które odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 11.00.

Szkolenie poprowadzi Pani Adrianna Ogonowska - prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert w zakresie prowadzenia szkoleń oraz autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących odpadów komunalnych oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Plan szkolenia:

 1. Ogólne informacje dotyczące BDO
 2. Rodzaje sprawozdań
 3. Terminy składania sprawozdań
 4. Podstawy nawigacji po systemie BDO
 5. Sprawozdania komunalne (podmioty składające sprawozdanie, poruszanie się po systemie BDO, proces tworzenia i składania sprawozdania)
 6. Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (podmioty składające sprawozdanie, poruszanie się po systemie BDO, proces tworzenia i składania sprawozdania)
 7. Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (podmioty składające sprawozdanie, poruszanie się po systemie BDO, proces tworzenia i składania sprawozdania)
 8. Podsumowanie

Zapisu na szkolenie można dokonać TUTAJ

BDO - moduł sprawozdawczości - SZKOLENIE ONLINE
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.