Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

BHP przy obsłudze żurawi – zobacz wyjaśnienia eksperta w komentarzu praktycznym

24 maja 2019

Większość przepisów tego aktu prawnego zaczęła obowiązywać już 16.02.2019 r., z wyjątkiem § 20 i § 21, które określają odpowiednio wyposażenie kabiny oraz organizację pracy przy ograniczonej widoczności. Natomiast unormowanie dotyczące dotarcia do kabiny żurawia usytuowanej na wysokości równej 80 m lub większej (§ 22) zacznie obowiązywać 16.11.2019 r.

Rozporządzenie określa, kto może wykonywać poszczególne obowiązki operatorów żurawi, sygnalistów i hakowych. Warto zaznaczyć, że funkcje te zostały rozdzielone i niedopuszczalnym stało się jednoczesne wykonywanie tych czynności przez jedną osobę. Pracownicy powinni mieć przede wszystkim ukończone 18 lat, a także muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

W dalszej części rozporządzenia przywołano obowiązek udostępnienia i zapoznania się przez operatora żurawia, sygnalistę i hakowego z instrukcjami: bezpieczeństwa prac transportowych oraz – w przypadku operatora – ewakuacji z kabiny żurawia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ, jak wskazuje Maciej Ambroziewicz - specjalista z zakresu bhp, współautor książek "Meritum BHP" i "Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi" Wyd. Wolters Kluwer "dotychczasowe przepisy nie wskazywały na obowiązek zapewnienia bezpiecznej drogi ewakuacyjnej z żurawia, co powodowało, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia operatora służby ratownicze miały ograniczoną możliwość (lub wręcz jej brak) dotarcia do kabiny żurawia i ewentualnej ewakuacji operatora".

"Ze względu na wykonywanie pracy przez operatorów żurawi na coraz większych wysokościach, a tym samym utrudnionych w takiej sytuacji prawidłowych odczytów sygnałów ręcznych, niezbędnym stało się wprowadzenie wymogu zapewnienia łączności pomiędzy operatorem żurawia a sygnalistą. Stąd też przepisy wprowadziły wymóg zapewnienia zrozumiałej komunikacji pomiędzy tymi osobami" - tłumaczy Maciej Ambroziewicz w komentarzu praktycznym "BHP przy obsłudze żurawi".

Akt prawny był długo wyczekiwany przez przedstawicieli branży, bowiem zapełnia lukę prawną istniejącą od 2013 r. Wówczas zostało uchylone poprzednie rozporządzenie dotyczące bhp przy obsłudze żurawi. W nowej regulacji pokładane są nadzieje na poprawę warunków pracy oraz zmniejszenie liczby występowania niebezpiecznych zdarzeń i wypadków.

Adriana Surwiło

product manager BHP

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.