Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z koronawirusem

27 maja 2020

Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z koronawirusem od samego początku epidemii budzi wśród prawników wiele emocji. Najpierw domagano się jego zawieszenia (ew. nierozpoczęcia), następnie rozpoczęcia i kontynuowania. Efekt jest taki, że znowu mamy biegnące terminy procesowe w postępowaniach cywilnych.

 

Paweł Wiśniewski w: Rozpoczęcie lub kontynuowanie biegu terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu COVID-19 przypomina, że pod pojęciem terminu procesowego rozumie się pewien okres, w którym ma lub może być podjęta czynność procesowa wywołująca określone skutki procesowe. Termin procesowe mogą być terminami:

  • ustawowymi (wynikają z ustawy),
  • sądowymi (wyznaczane są przez sąd lub przewodniczącego),
  • umownymi (określane są przez strony).

Co się działo z terminami procesowymi w postępowaniach cywilnych?

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 specustawy koronawirusowej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych (czyli de facto procesowych) w postępowaniach sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

Do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, wszystkie terminy procesowe biegły jednak zgodnie z dotychczasowymi regułami. Wskazany przepis art. 15zzs zaczął bowiem obowiązywać dopiero od 31 marca 2020 r.

Przepis ten został uchylony przez Tarczę 3.0 z dniem 16 maja 2020 r.

Co się obecnie dzieje z terminami procesowymi w postępowaniach cywilnych?

Terminy rozpoczęły swój bieg lub biegną dalej z dniem 24 maja 2020 r., tj. po upływie 7 dni do dnia wejścia w życie Tarczy 3.0.
Jak wskazuje Paweł Wiśniewski, nie dotyczy to sytuacji procesowych, w których art. 15zzs ust. 1 pkt 1 specustawy koronawirusowej nie miał zastosowania, a więc mających miejsce począwszy od 16 maja 2020 r. Wówczas bieg terminów może rozpocząć się wcześniej. Przykładowo, jeśli w dniu 18 maja 2020 r. doręczono stronie zaskarżalne postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, to od tej daty biegnie jej termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia.

 

Bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych w związku z koronawirusem
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.