Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19

21 maja 2020

Do 15 maja obowiązywało wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Tarcza 3.0 uchyliła ten zapis ustawy koronawirusowej. Jednocześnie wprowadziła przepis, zgodnie z którym po upływie 7 dni od wejściu w życie Tarczy 3.0, terminy wstrzymane rozpoczynają swój bieg, zaś zawieszone biegną dalej.

Nie po raz pierwszy - w kontekście regulacji dotyczących koronawirusa - wśród prawników pojawiły się wątpliwości, od kiedy należy liczyć terminy.

Od kiedy wstrzymanie rozpoczęcia, jak i zawieszenie biegu terminów?

Agnieszka Dauter-Kozłowska w: Uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19 przypomina, że sporną jest data , od której nastąpiło samo wstrzymanie rozpoczęcia, jak i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Według jednych jest to 14 marca 2020 r. (czyli dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego), według innych jest to 31 marca 2020 r.

Od kiedy uchylenie wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów?

Zdaniem Autorki, mając na uwadze, że Tarcza 3.0 weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r., ustanie przyczyny powodującej wstrzymanie rozpoczęcia, jak i zawieszenie biegu terminów procesowych nastąpi w dniu 23 maja 2020 r.

Oznacza to, że od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczną bieg terminy, które nie rozpoczęły swojego biegu przed dniem 14 marca 2020 r.

Terminy, które rozpoczęły swój bieg przed dniem 14 marca 2020 r. i od tej daty uległy zawieszeniu, biegną dalej, co oznacza, że do zachowania terminu wlicza się także te dni, które nastąpiły przed dniem zawieszenia.

 

 

Bieg terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym w trakcie stanu epidemii z powodu COVID-19
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.