Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia?

02 września 2019

Budowa ogrodzenia nie jest specjalnie sformalizowana, co nie oznacza, że nie podlega w ogóle wymogom urzędowym.

Jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia?

Czym jest ogrodzenie?

Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie czym jest ogrodzenie? Niestety nie ma legalnej definicji ogrodzenia. O zakwalifikowaniu obiektu jako ogrodzenia zadecyduje jego funkcja. Nawet najniższy płotek może być uznany za ogrodzenie, jeśli będzie pełnił funkcję ochronną dla działki czy innego terenu. Rolą ogrodzenia jest ochrona pewnego obszaru, działki, terenu przed dostępem niepowołanych osób lub zwierząt, ale także zabezpieczenie tego obszaru przez jego otoczenie i oddzielenie. Dlatego ani wysokość, ani użyty materiał nie decyduje o przeznaczeniu, a jedynie funkcja, którą ma spełniać.

Kiedy zgłoszenie a kiedy pozwolenie?

Wysokość ogrodzenia jest natomiast kluczowa z punktu widzenia procedur administracyjno-budowlanych. Bowiem budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia organowi. Realizacja niższych ogrodzeń nie wymaga ingerencji tych organów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ogrodzenie jest wpisane do rejestru zabytków lub gdy znajduje się przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wtedy jego budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Więcej:

Wymieniasz ogrodzenie? Budujesz nowe? - sprawdź, czy spełniasz wymagania prawa budowlanego

Kamila Kokoszewska
product manager Lex Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.