Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zamawiający i oferta zawierającą cenę symboliczną lub zerową

14 stycznia 2021

Odrzucić czy nie odrzucić ofertę? Takie właśnie pytanie dotyczące zamawiającego, który otrzymał ofertę zawierającą cenę zerową, rozstrzygnął niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE. Kwestia prawidłowego sposobu postępowania zamawiającego z ofertami zawierającymi ceny symboliczne lub ceny zerowe w postępowaniach o udzielenie zamówienia jest również przedmiotem komentarza praktycznego dostępnego w programie LEX Prawo Europejskie.

Autorem komentarza praktycznego jest radca prawny Paweł Wójcik. Swoje rozważania Autor komentarza opiera na przepisach nowego Prawa zamówień publicznych, orzecznictwie sądów polskich oraz niedawnym, bardzo interesującym wyroku TSUE w sprawie C-367/19 Lexpera d.o.o.

Zdaniem Pawła Wójcika, zamawiający powinien traktować oferty zawierające ceny zerowe lub symboliczne podobnie jak inne oferty, co do których istnieje podejrzenie ceny rażąco niskiej. Oznacza to, że oferta z ceną zerową lub symboliczną nie może być automatycznie odrzucona, ale musi podlegać procedurze badania ceny rażąco niskiej. Podstawą faktyczną odrzucenia oferty będzie zatem ekonomiczna, gospodarcza wartość oferty, na którą oprócz ceny ofertowej składać się mogą także przychody uzyskiwane przez wykonawcę w inny sposób poprzez świadczenie w pieniądzu otrzymywane od zamawiającego.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z komentarzem: Zamawiający i oferta zawierającą cenę symboliczną lub zerową.

Zamawiający i oferta zawierającą cenę symboliczną lub zerową
Rafał Bujalski

Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.