Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy

27 września 2019

Rozprawa w postępowaniu sądowo-administracyjnym ulega odroczeniu, jeżeli nieobecność strony jest spowodowana znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Do takich przeszkód zaliczamy chorobę strony. Sądy administracyjne różnie postrzegają chorobę jako powód odroczenia rozprawy.

Choroba strony jako podstawa odroczenia rozprawy

W linii orzeczniczej "Choroba jako podstawa odroczenia rozprawy" Aleksandra i Tomasz Partykowie, wskazali na aż cztery interpretacje pojęcia choroby, która - jak się okazuje - nie zawsze jest okolicznością uzasadniającą odroczenie rozprawy.

Kiedy choroba nie ma charakteru niedającej się przezwyciężyć przeszkody uzasadniającej odroczenie rozprawy?

Okazuje się, że sądy administracyjne raczej skłaniają się do szukania powodów na to, by nie uznawać choroby, jako podstawy do odroczenia rozprawy. Argumentują to m.in. w ten sposób:

  • jeżeli w zaświadczeniu lekarskim odnotowano, iż „chory może chodzić” to zasadniczo oznacza to, że jest on w stanie stawić się w sądzie, co powoduje, iż sama w sobie choroba nie stanowi przeszkody niemożliwej do przezwyciężenia, która uzasadniałaby odroczenie rozprawy;
  • jeżeli chory (niezależnie od możliwości ustanowienia pełnomocnika), może również przedstawić swoje stanowisko procesowe na piśmie;
  • jeżeli chory jest w stanie kilkukrotnie udawać się do lekarza celem uzyskania zaświadczenia o niemożności stawienia się w sądzie lub stawia się w sądzie osobiście celem poinformowania o chorobie, to w rzeczywistości nie zachodzi tu przeszkoda do wzięcia udziału w rozprawie, której chory nie był w stanie przezwyciężyć.

Kiedy choroba może uzasadniać odroczenie rozprawy?

Sądy administracyjne nie odrzucają definitywnie choroby jako przesłanki odroczenia rozprawy. Trzeba mieć jednak bardzo mocno przekonujące argumenty, by tak się stało. Sądy wskazują, że tylko taka choroba, która uniemożliwia ustanowienie innej osoby, która w miejsce chorego mogłaby uczestniczyć w rozprawie (pełnomocnika, substytuta), może uzasadniać odroczenie rozprawy.

Jakie są inne okoliczności uzasadniające odroczenie rozprawy?

Choroba, to tylko jedna z okoliczności, które mogą stanowić podstawę do odroczenia rozprawy. Innymi powodami mogą być:

  • nieprawidłowe zawiadomienie którejkolwiek ze stron;
  • nieobecność strony lub jej pełnomocnika wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem, np. śmierć osoby bliskiej;
  • nieobecność strony lub jej pełnomocnika wywołana inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, np. kolizja terminu rozprawy przed sądem administracyjnym z terminem rozprawy przed sądem powszechnym, jeżeli skarżący nie mieli możliwości podzielenia się obowiązkami związanymi z uczestnictwem w rozprawach bądź ustanowienia pełnomocnika;
  • konieczność zawiadomienia o toczącym się postępowaniu sądowym osób, które dotychczas nie brały udziału w sprawie w charakterze stron;
  • inna ważna przyczyna uzasadniająca odroczenie rozprawy, np. choroba lub nieobecność sędziego sprawozdawcy, czy też pojawienie się poważnych wątpliwości uzasadniających przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA.

Więcej na ten temat zobacz w: "Odroczenie rozprawy" Agnieszki Dauter-Kozłowskiej.

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.