Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w budownictwie: system c-KOB od stycznia 2023 r.

23 grudnia 2022

Od stycznia 2023 r. zaczyna działać system c-KOB, czyli Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Narzędzie to zostało wprowadzone przez nowelizację Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1557). Podmiotem odpowiedzialnym za realizację systemu Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego jest GUNB.

Co to jest c-KOB i kogo dotyczy?

System c-KOB jest cyfrowym odpowiednikiem dotychczasowej tradycyjnej wersji Książki Obiektu Budowlanego. Założeniem jest, że Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego ma być dostępna w formie aplikacji, w której na bieżąco będą zbierane i uzupełniane wszystkie informacje dotyczące danego budynku. Podmiotmi odpowiedzialnymi za uzupełnianie danych będą  właściciele i zarządcy nieruchomości. Będą oni uzupełniali system c-KOB w zakresie następujących danych:

 • informacji o obiekcie budowlanym,
 • o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego,
 • robotach budowlanych przeprowaddzanych w budynku po oddaniu do użytkowania,
 • decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznej dotyczących tego budynku,
 • katastrofach budowlanych.

Więcej o systemie c-KOB w Lex Budownictwo:

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego - cyfrowe narzędzie w rękach właściciela i zarządcy obiektu budowlanego

Nowe obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego wynikające z wprowadzenia EKOB

Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB

Od 1 stycznia 2023 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. poz. 2778), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. poz. 1134). Nowe rozporządzenie określa:

 • z jakich elementów składa się książka obiektu budowlanego,
 • w jaki sposób prowadzić książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej,
 • w jaki sposób dokonywać wpisów,
 • w jaki sposób uwierzytelniać i autoryzować wpisy w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

Więcej w Lex Budownictwo:

Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB według nowych przepisów – poradnik dla właścicieli i zarządców budynków

A co z papierową Książką Obiektu Budowlanego?

Do końca 2026 r. właściciele i zarządcy budynków będą mogli korzystać zarówno z nowej elektronicznej, jak i z tradycyjnej papierowej formy Książki Obiektu Budowlanego, a od 1 stycznia 2027 r. będzie ona dostępna wyłącznie w formie elektronicznej.

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Kamila Kokoszewska

product manager Budownictwo

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy