Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Co nowego

Kategoria: kadry

 • Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów

  Obliczanie i konsekwencje przekroczenia okresu delegowania pracowników w ramach nowych przepisów

  Zmiany unijnych regulacji w zakresie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej oznaczają duże zmiany również dla pracodawców. Przepisy obowiązujące od 30 lipca 2020 r. nakładają na delegujących pracodawców obowiązek znajomości lokalnego porządku prawnego państwa przyjmującego oraz potencjalny wzrost kosztów delegowania.
  02-11-2020
  Więcej 
 • COVID-19 uzasadnia uproszczenia w inwentaryzacji COVID-19 uzasadnia uproszczenia w inwentaryzacji

  COVID-19 uzasadnia uproszczenia w inwentaryzacji

  Firmy mogą już rozpoczynać inwentaryzację, jednak w związku z trwającą epidemią koronawirusa pojawia się wiele pytań o możliwość wprowadzenia uproszeń przy jej organizacji. Korzystne stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów, które dopuszcza przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z n...
  26-10-2020
  Więcej 
 • PPK w jednostkach finansów publicznych PPK w jednostkach finansów publicznych

  PPK w jednostkach finansów publicznych

  Od 1 stycznia 2021 r. pracodawcy w ramach jednostek sektora finansów publicznych zaczną podlegać reżimowi ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Termin utworzenia PPK jest jednolity dla wszystkich podmiotów bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Problematyczną kwestią jest stosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zam...
  19-10-2020
  Więcej 
 • Kolejne podmioty mają obowiązek wdrożyć PPK Kolejne podmioty mają obowiązek wdrożyć PPK

  Kolejne podmioty mają obowiązek wdrożyć PPK

  Obowiązkiem każdego pracodawcy jest terminowe utworzenie PPK. Pracodawcy w tym celu zostali podzieleni na kilka grup. W 2020 r. PPK muszą utworzyć pracodawcy zatrudniający od 20 do 249 pracowników. Od 1 stycznia 2021 r. przyjdzie czas na firmy poniżej 20 pracowników oraz na jednostki sektora finansów publicznych.
  30-09-2020
  Więcej 
 • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Tarcz antykryzysowych Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Tarcz antykryzysowych

  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w ramach Tarcz antykryzysowych

  Czy przedsiębiorca, który skorzystał ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS może również uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 4.0? W jakim zakresie i jakie świadczenia z ramach Tarcz antykryzysowych można ze sobą łączyć? Brzmienie przepisów budzi w tym zakre...
  03-08-2020
  Więcej 
 • Praca zdalna w trakcie epidemii COVID-19 - czy to początek pracy poza siedzibą firmy? Praca zdalna w trakcie epidemii COVID-19 - czy to początek pracy poza siedzibą firmy?

  Praca zdalna w trakcie epidemii COVID-19 - czy to początek pracy poza siedzibą firmy?

  Epidemia COVID-19 przyczyniła się do wprowadzenia nowego rozwiązania w zakresie elastycznych form pracy poza siedzibą firmy. Pojęcie pracy zdalnej wprowadzono w specustawie, dotyczącej zwalczania koronawirusa. Jest to nowy sposób pracy i jego wdrożenie wywołuje ciągle wiele pytań i wątpliwości. Obecnie Kodeks pracy przewiduje tylko jed...
  30-07-2020
  Więcej 
 • Back to office – powrót do pracy stacjonarnej a ochrona danych osobowych Back to office – powrót do pracy stacjonarnej a ochrona danych osobowych

  Back to office – powrót do pracy stacjonarnej a ochrona danych osobowych

  Powrót do stacjonarnej pracy to szereg wyzwań, z którymi trzeba będzie mierzyć się przez kolejne tygodnie. I jednocześnie proces, do którego warto się odpowiednio przygotować. Pojawiają się nowe, niewystępujące wcześniej ryzyka i zagrożenia dotyczące prywatności a związane z organizacją na nowo pracy w biurach. W LEX Ochrona Dan...
  03-06-2020
  Więcej 
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

  W związku ze zwalczaniem koronawirusa zamknięte zostały jednostki systemu oświaty. Dzieci zostały w domu i pojawił się problem kto ma się nimi opiekować. Aby umożliwić taką opiekę, ustawodawca wprowadził możliwość otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu.
  08-04-2020
  Więcej 
 • Jak pracować zdalnie w czasie epidemii COVID-19? Jak pracować zdalnie w czasie epidemii COVID-19?

  Jak pracować zdalnie w czasie epidemii COVID-19?

  Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość także w zakresie prawa pracy. Ponieważ COVID-19 przenosi się drogą kropelkową, niezwykle istotne jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem koronawirusem wprowadzono możliwość pracy zdalnej.
  08-04-2020
  Więcej 
 • PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych

  PPK: Po dużych i średnich firmach przyjdzie czas na pozostałych

  Od 1 lipca 2020 r. przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 20 osób będą musieli zacząć stosować ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, a od 1 stycznia 2021 r. – pozostali. Eksperci radzą, by nie czekać do ostatniej chwili z opracowaniem procedur i dokumentów wewnętrznych. Tym bardziej, że małym firmom może to sprawić wię...
  27-02-2020
  Więcej 
 • Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

  Nawet 30 tys. zł grozi pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

  Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Ci, którzy nie dopełnią tego wymogu, mogą zostać ukarani karą grzywny.
  19-02-2020
  Więcej 
 • Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

  Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

  Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje tzw. mały ZUS plus. To nowa możliwość opłacania niższych składek przez małych przedsiębiorców. Kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jak się ono wpisuje w system oskładkowania przedsiębiorców?
  04-02-2020
  Więcej 
 • Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze

  Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze

  Ostatnie zmiany w ustawie o PIT i najświeższe interpretacje podatkowe powodują problemy. Pracodawcy nie mają pewności, co jest przychodem pracowników, a co nie. Wątpliwości dotyczą m.in. używania samochodów służbowych i udziału w firmowych imprezach.
  19-12-2019
  Więcej 
 • Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu

  Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych po nowemu

  Ubiegłoroczna nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników wprowadza istotne zmiany warunków zatrudnienia tej kategorii zatrudnionych. Czego konkretnie dotyczą zmiany? Czy i jak wpłyną na mobilność przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników?
  11-09-2019
  Więcej 
 • Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Wzór - Regulamin awansu pracowników samorządowych

  Zapoznaj się z autorskim wzorem regulaminu awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w urzędzie miasta lub gminy.
  18-07-2019
  Więcej