Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?

10 lutego 2020

W orzecznictwie sądowym wykształciło się różnorodne orzecznictwo dotyczące oceny dowodów elektronicznych w postępowaniu cywilnym. Kodeks postępowania cywilnego nie normuje zagadnienia, jakim jest wykorzystanie dowodów nielegalnych tzw. „owoców z zatrutego drzewa”, dlatego też wskazanie dominującego poglądu orzeczniczego jest ważne.

Co rozumiemy pod pojęciem dowody cyfrowe?

W katalogu dowodów dopuszczonych przez Kodeks postępowania cywilnego jest też dowód zawierający zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku tzw. dowód cyfrowy. Ale co rozumiemy pod tym pojęciem? Czy jest to katalog zamknięty? 

Wraz z rozwojem techniki ciężko ograniczyć pojęcie dowodu cyfrowego do ściśle konkretnych. Elektronicznych metod zapisu obrazu czy dźwięku jest wiele. Dowody elektroniczne mogą być zapisane na nośniku, czyli np. na karcie pamięci telefonu - smartfona, tabletu, laptopa itd., w postaci pliku lub plików. Pliki dźwiękowe oraz audiowizualne mogą być wytworzone przez użytkownika za pomocą dyktafonu czy telefonu komórkowego. Jak widać istnieje wiele sposobów wygenerowania dowodu.

Dowody nielegalne, czyli tzw. "owoce zatrutego drzewa"

Pod pojęciem dowodów nielegalnych można wymienić te, które zostały pozyskane w sposób niedozwolony, jak np. założenie podsłuchu czy też nagranie osoby, bez jej zgody. Czy w procesie cywilnym takie dowody są dopuszczalne? 

Dopuszczalność wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym

W najnowszej linii orzeczniczej "Dopuszczalność wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym" autor Jacek Kudła zebrał wszystkie poglądy orzecznicze poruszające problematykę dopuszczalności wykorzystania dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym, w tym też dowodów nielegalnych.

Orzecznictwo układa się w następujący sposób:

  • dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym,
  • dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych uzyskanych sprzecznie z prawem w postępowaniu cywilnym,
  • niedopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym. 

Linia orzecznicza porusza też aspekt pracowniczy, czyli wykorzystanie dowodów cyfrowych pozyskanych przez pracownika bądź pracodawcę, ale wykorzystywanych w postępowaniu cywilnym.

Czy można wskazać pogląd dominujący? O tym przekonać się można w linii orzeczniczej

 

Czy dopuszczalne jest wykorzystanie dowodów cyfrowych w postępowaniu cywilnym?
Katarzyna Baczyńska

product manager Działu Legal

 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.