Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej?

23 maja 2019

Jest już faktem, że emeryci i renciści otrzymują dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 1100 zł brutto. Z kolei świadczenia pieniężne wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej są uzależnione od kryterium dochodowego (na dzień dzisiejszy jest to 701 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie).

Czy Emerytura+ pozbawi świadczeń z pomocy społecznej?

Na świadczeniobiorcach ciąży obowiązek polegający na tym, iż osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym komentarzem praktycznym, który odpowie na pytania:

  • Czy zgłaszać do OPS "trzynastą emeryturę", jako dochód jednorazowy?
  • Jaki wpływ ma "trzynasta emerytura" na świadczenia otrzymywane z OPS?
  • Jakie obowiązki posiadają świadczeniobiorcy w pomocy społecznej w kontekście polepszenia swojej sytuacji materialnej?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj komentarz praktyczny: Jednorazowy dochód w pomocy społecznej, a świadczenia typu Emerytura +      

Roman Rudnik

product manager pomoc społeczna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.