Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

PPK w jednostkach finansów publicznych

19 października 2020

Od 1 stycznia 2021 r. pracodawcy w ramach jednostek sektora finansów publicznych zaczną podlegać reżimowi ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Termin utworzenia PPK jest jednolity dla wszystkich podmiotów bez względu na liczbę osób zatrudnionych. Problematyczną kwestią jest stosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) w trakcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Czy obowiązek stosowania procedury przetargowej dotyczy wszystkie jednostki?

Kwota ma znaczenie

Jeżeli wybór będzie dokonywany w 2021 r. wraz z wejściem w życie obowiązku wdrożenia PPK oraz nowej ustawy PZP, to w zależności czy zostały przekroczone progi unijne, należy wyłonić instytucje finansową zarządzającą w trybie przetargowym.

Małgorzata Skibińska zwraca uwagę w procedurze: PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych, na kwotę progu unijnego. Dla administracji centralnej próg unijny dla dostaw i usług został oszacowany na 139.000 euro, natomiast dla administracji samorządowej na 214.000 euro. Jeżeli wynagrodzenie instytucji finansowej w okresie 4 lat przekroczy powyższe kwoty, przy jej wyborze należy zastosować tryb przetargowy.

Data ma znaczenie

Ustawodawca, w ramach przepisów przejściowych dopuścił, aby jednostki sektora finansów publicznych stosowały obecnie obowiązujące przepisy PZP zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Zwalniają one w całości ze stosowania procedury przetargowej, o ile postępowanie na wybór instytucji finansowej rozpocznie się już w 2020 r.

Jak wskazuje Autorka w procedurze: PPK – wybór instytucji finansowej w sektorze finansów publicznych za rozpoczęcie postępowania wyboru instytucji finansowej uznaje się m.in. przesłanie zapytań ofertowych do instytucji finansowych oferujących PPK.

Szerzej na temat wymogów oraz przebiegu wdrożenia PPK w jednostkach finansów publicznych zobaczyć można w procedurach:

Więcej na temat samych procedur można zobaczyć w krótkim filmie film opisującym tę kategorię dokumentów.

PPK w jednostkach finansów publicznych
Rafał Bułach

product manager Działu Legal

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.