Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy walka z epidemią jest ważniejsza niż zgodność z prawem?

19 marca 2021

Stało się, jednolita linia orzecznicza w sprawie kar za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią została przełamana. Czy takich orzeczeń będzie więcej? Czy NSA podtrzyma stanowisko WSA w Bydgoszczy?

Czy nakładanie kar administracyjnych za naruszanie ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii jest zgodne z Konstytucją RP? To pytanie zadaje sobie chyba każdy z nas. W szczególności teraz gdy wprowadzany jest kolejny lockdown.

Dominuje pogląd o niezgodności z Konstytucją regulacji w sprawie nakładania kar

Odpowiedź na to pytanie zależy od oceny regulacji zawartych w art. 46 - 46b ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a w szczególności od tego, czy przepisy te stanowią należyte upoważnienie do wydawania rozporządzeń, których naruszenie stanowi bezpośrednią podstawę prawną nałożenia kary. Ukarani składają skargi do WSA na nałożone na nich kary, a sądy nie wahają się oceniać powyższych regulacji z Konstytucją RP. Jaki jest efekt? Jak czytamy w nowej, dostępnej w LEX linii orzeczniczej - Legalność kar nakładanych za naruszenie ograniczeń związanych ze stanem epidemii okazuje się, że w praktyce mamy dwa poglądy.

Według jednego, wydaje się na razie dominującego - nakładanie kar za niestosowanie się do ograniczeń związanych z epidemią jest niezgodne z Konstytucją. Pojawiło się jednak orzeczenie WSA w Bydgoszczy na poparcie poglądu przeciwnego, według którego nakładanie kar za niestosowanie się do ograniczeń związanych z epidemią jest zgodne z Konstytucją RP.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Wyrok sądu administracyjnego w Bydgoszczy zaskoczył przedsiębiorców i prawników. Sąd zignorował dotychczasowe orzeczenia zwalniające biznes z płacenia kar za łamanie zakazów związanych z epidemią SARS-CoV-2. Uznał, że ważniejsze jest bieżące reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, niż działanie legislacyjne parlamentu. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że wyrok ten rażąco narusza prawo i złożył skargę kasacyjną. Warto pochylić się nad tym orzeczeniem, gdyż jak pisze Autor we wspomnianej linii orzeczniczej, w odróżnieniu od wszystkich orzeczeń wypowiadających pogląd nr 1, które dotyczą sfery prywatnej, to orzeczenie dotyczy niestosowania ograniczeń w ramach działalności gospodarczej. Czy ta różnica jest na tyle istotna, by w sumie móc zaaprobować oba podglądy z uwzględnieniem sfery, której dotyczą? Na definitywne podsumowanie poglądów orzeczniczych jest za wcześnie, zwłaszcza, że nie ma jeszcze wypowiedzi samego NSA.

Linie orzecznicze dostępne w LEX Kompas Orzeczniczy

Ustalenie praktyki orzeczniczej i obowiązujących linii orzeczniczych stanowi podstawę pracy prawnika. Okazuje się, że research orzeczniczy może zająć więcej czasu niż napisanie pisma procesowego. Może trwać kilka godzin, a nawet kilka dni. Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w LEX Kompas Orzeczniczy taki research może być znacznie krótszy.

Zobacz jak LEX Kompas Orzeczniczy działa w praktyce.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.