Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy wiesz jak obsadzić stanowiska członków zarządów i rady nadzorczej w spółce komunalnej? - bezpłatny webinar

13 września 2021

Spółka komunalna cechuje się odmiennością obsadzania stanowisk w radzie nadzorczej w stosunku do spółki kapitałowej. Czy wiesz na czym polegają różnice? Bezpłatne szkolenie to szansa by rozwiać swoje wątpliwości w tym zakresie.

Z racji tego, że spółka komunalna jest szczególną spółką kapitałową, gdzie zastosowanie mają przepisy szczególne - w tym ustawa o gospodarce komunalnej rodzą się wątpliwości w jaki sposób powoływać członków zarządu oraz radę nadzorczą. Czy wg przepisów szczególnych czy też zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych?

Bezpłatny webinar

Już 16 września o godz. 10:00 prelegent Michał Koralewski przybliży zasady obsadzania stanowisk w spółkach komunalnych.

Odmienności spółek komunalnych dostrzegalne są w szczególności w strukturze organów oraz sposobie powoływania i dokonywania zmian ich piastunów. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe postanowienia umów i statutów spółek komunalnych w ww. zakresie, a także procedury związane z obsadzaniem stanowisk w zarządach i radach nadzorczych tychże spółek. Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli organów samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za nadzór właścicielski, członków organów spółek komunalnych, jak i prawników praktyków zatrudnionych w wymienionych podmiotach. Uczestnicy otrzymają uporządkowaną wiedzę z omawianego zakresu oraz praktyczne wskazówki w zakresie jej stosowania.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne
  2. Spółki komunalne a klasyczne spółki kapitałowe
  3. Struktura organów spółek komunalnych
  4. Umowy, statuty i regulaminy spółek komunalnych
  5. Wymogi względem członków organów spółek komunalnych
  6. Procedura wyboru i zmiany członków rady nadzorczej spółki komunalnej
  7. Procedura wyboru i zmiany członków zarządu spółki komunalnej

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

Czy wiesz jak obsadzić stanowiska członków zarządów i rady nadzorczej w spółce komunalnej? - bezpłatny webinar
Redakcja Publikacji Elektronicznych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.