Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line?

03 lipca 2019

Gorący jak trwające lato jest temat początków e-raportowania sprzedaży fiskalnej. Od 1 maja sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu tzw. kas rejestrujących posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a równocześnie utworzonym Centralnym Repozytorium Kas.

Na początku należy ustalić, jaki charakter ma wykonywana działalność i czy w jej ramach następuje sprzedaż towarów lub usług osobom fizycznym albo rolnikom ryczałtowym. Taka sprzedaż wymusza na podatniku zakup i rejestrację kasy fiskalnej.

Przedsiębiorcy muszą używać kasy fiskalnej niezależnie od swojego statusu – czynnych podatników VAT, jak i podatników zwolnionych z podatku od towarów i usług podmiotowo lub ze względu na przedmiot opodatkowania. Zwolnienie od stosowania kasy fiskalnej zależy od charakteru nabywcy (osoba fizyczna lub firma) oraz zakresu towarów lub usług, które oferuje podatnik (zwolnione lub niezwolnione). Kluczowa jest też wysokość sprzedaży dokonanej na rzecz konkretnych nabywców.

Jeśli działasz w obszarze sprzedaży detalicznej i chcesz wiedzieć czy, a jeśli tak – to kiedy musisz używać kas fiskalnych on-line, zapoznaj się z nową procedurą pt. Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas on-line. Pomoże Ci ona ustalić jakie czynności i od kiedy podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu takiej kasy. Warto sprawdzić, czy Twoja sprzedaż lub usługa znajduje się w którymś z wykazów wymienionych w procedurze. Jeśli znajduje się w nim, to obowiązkowo musisz używać kasy fiskalnej.  

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.