Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy wyznaczyłeś już zastępcę inspektora ochrony danych?

27 czerwca 2019

Od 4 maja znowelizowane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przewidują formalną możliwość wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych osobowych. Należy o tym powiadomić Prezesa UODO. Szukasz właściwego formularza takiego zawiadomienia? Znajdziesz go w LEX ODO.  

Zgodnie z nowymi przepisami, podmiot, który wyznaczył już IOD-a, może wyznaczyć osobę go zastępującą w czasie jego nieobecności. Zastępca IOD-a musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę fachową i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Zastępca IOD-a może być członkiem personelu administratora danych lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.  

O wyznaczeniu zastępcy IOD-a administrator danych musi zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora. Administrator musi także udostępnić dane zastępcy niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia.  

Właściwe wzory formularzy niezbędne przy wyznaczaniu zastępcy inspektora danych osobowych znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

 

Nie jesteś użytkownikiem LEX Ochrona Danych Osobowych? Zapoznaj się z naszą ofertą >>>>>>>

Polecam,

Alicja Plichta

redaktor naczelna działu Biznes

product manager Ochrona Danych Osobowych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.