Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

19 czerwca 2019

Ulga termomodernizacyjna, przypominająca dawną ulgę remontową, obowiązuje od początku 2019 r. i obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. W jej ramach można odliczyć od dochodu przez 3 lata nawet 53.000 zł.

Choć ulga dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych od 2019 r., to mogą z niej skorzystać również ci, którzy są już w trakcie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tym niemniej na poczet jej rozliczenia zaliczone będą jedynie wydatki poniesione po 1.01.2019 r.

Procedura pt. Ulga termomodernizacyjna – warunki pomaga ustalić czy podatnik będący osobą fizyczną może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.  

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Ulga przysługuje podatnikom właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych opłacającym podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Wydatki objęte ulgą termomodernizacyjną muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli w danym roku podatkowym kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, będzie ona podlegać odliczeniu w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat. Termin ten należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.  

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.