Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Ograniczenie funkcjonowania uczelni wyższych do 10 kwietnia

26 marca 2020

W związku z przedłużającym się stanem epidemii koronawirusa w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczyło działalność uczelni wyższych do 10 kwietnia 2020 r. , czyli do Świąt Wielkanocnych. Wiceminister Anna Budzanowska zapowiedziała, że w tym tygodniu można spodziewać się jeszcze bardziej szczegółowych rozporządzeń regulujących tę czas pracy uczelni wyższych. Wszystkie informacje zostaną opisane w programie LEX Akademia.

"Do 10 kwietnia zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów. Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze" - wskazuje resort nauki.

Nowe zasady kształcenia on-line

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazał nowe zasady kształcenia on-line. Od teraz wszystkie uczelnie są zobowiązane zapewnić studentom i doktorantom kształcenie on-line, niezależnie od tego czy zostało to uwzględnione w programie kształcenia.
Również sprawdzanie efektów nauczania czyli kolokwia i wejściówki mogą odbywać się zdalnie. W przypadku przedłużenia kwarantanny, MNiSW zapowiedziało także możliwość przeprowadzenia egzaminów i obron prac dyplomowych on-line."Takie rozwiązanie będę rekomendował rektorom. To bardzo ważne, abyście mogli zakończyć semestr i studia zgodnie z harmonogramem, i wszyscy musimy dołożyć starań, aby tak się stało" – podkreślił minister.

Funkcjonowanie samorządów studenckich oraz doktoranckich

Resort nauki wskazał również konieczność uregulowania funkcjonowania różnych zgromadzeń, takich jak senaty i samorządy studentów. Poszczególne uchwały, które zwykle są omawiane stacjonarnie, mogą być podejmowane przez kolegialne gremia tylko wtedy, jeśli są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały podejmowane mają być w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

 

Zawieszenie kredytu studenckiego, ale co z czesnym za studia?

Istotną informacją dla wielu studentów jest także możliwość zawieszenia spłaty kredytu studenckiego lub zmniejszenia raty w banku, z którym student podpisał umowę do 20% miesięcznego dochodu. Co ważne:

  • Spłatę kredytu studenckiego wraz z odsetkami można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • W okresie zawieszenia kredytu nie spłacasz ani kapitału ani odsetek.

Ministerstwo zapowiedziało, że trwają też rozmowy na temat zwiększenia jednorazowych zapomóg dla studentów, jednak sytuacja zawieszenia czesnego jest o wiele bardziej złożona, szczególnie w przypadku uczelni prywatnych. Minister polecił jednak rektorom dokładne przeanalizowanie sytuacji.

 

Kolejne rekomendacje MNiSW w zakresie narzędzi do nauki zdalnej

Ministerstwo Nauki poleciło kolejne przydatne narzędzia dla uczelni do organizowania zajęć, kolokwiów, a także być może w przyszłości egzaminów dla uczelni wyższych:

  • Platformy Wikamp oraz Webinaria Politechniki Łódzkiej
  • Platforma Universality
  • System Cloud Academy
  • Google dla uczelni
  • Navoica.pl - platforma MNiSW

Również program LEX oferuje kompleksowe rozwiązania trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się studenci. Program Lexoteka to biblioteka podręczników on-line, która doskonale zastępuje standardową bibliotekę. W specjalnym pakiecie, książki dostępne w Lexotece można swobodnie czytać w wygodnym czytniku e-booków Smarteca.

 

Ograniczenie funkcjonowania uczelni wyższych do 10 kwietnia
Hanna Kolenkiewicz

Product Manager LEX Akademia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.