Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dodatek elektryczny 2022 r.

27 listopada 2022

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku wprowadza się  dodatek elektryczny, jako narzędzie  stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Wysokość dodatku elektrycznyego

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych będzie wynosiła:

 1. 1000 zł zgodnie z art. 30 ust. 1.
 2. 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh zgodnie z art. 30 ust. 2.

Terminy

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

5 przykładowych problemów związanych z wypłatą dodatku elektrycznego:

 1. Czy w obecnym stanie prawnym, w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek elektryczny przysługuje każdemu z nich?
 2. Czy jeśli nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, zamieszkujących pod wspólnym adresem w odrębnych lokalach jest potrzebny wywiad środowiskowy, aby ustalić prawo do dodatku elektrycznego?
 3. Kiedy można przyznać dodatek elektryczny decyzją administracyjną?
 4. Czy pozostawienie wniosku o dodatek węglowy bez rozpatrzenia powoduje odmowę dodatku elektrycznego?
 5. Czy można przyznać dodatek elektryczny studentowi na stancji (lub który wynajmuje mieszkanie)?

W LEX Pomoc Społeczna już dzisiaj można zapoznać się z nagraniem szkolenia w całości poświęconym ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny 2022 r.

Szkolenie porusza takie kwestie jak:

 • Organ właściwy w sprawie realizacji dodatku elektrycznego. Upoważnienie do prowadzenia zadania.
 • Podmioty uprawnione do dodatku elektrycznego, czyli komu przysługuje/nie przysługuje dodatek.
 • Zbieg prawa do dodatku elektrycznego, w sytuacji zamieszkiwania pod tym samym adresem zamieszkania. Pierwszeństwo złożenia wniosku.
 • Wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego : forma, treść, tryb składania, uzupełnienie braków wniosku. Aplikacja mobilna do składania wniosków.

Opracowane są również wzory decyzji a także informacji niezbędnych w codziennej pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

Dodatek elektryczny 2022 r.
Roman Rudnik

product manager LEX Pomoc Społeczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.