Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dodatek grzewczy 2022 r

11 października 2022

W związku ze wzrostem cen na rynku energii, w tym kosztów węgla, ustawą o dodatku węglowym wprowadzono nowe narzędzie, stanowiące wsparcie dla społeczeństwa, które powstało dla zrównoważenia wysokich wydatków gospodarstw domowych związanych z ogrzewaniem. Proponowana regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii, w tym kosztów opału.

Wysokość dodatku

Zgodnie z ustawą dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin składania wniosku

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Co ważne, wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

5 przykładowych problemów związanych z wypłatą dodatku węglowego

  • Czy zakup węgla w sklepie PGG wyklucza prawo do dodatku węglowego?
  • Które firmy podlegają wpisowi do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych? (w kontekście dodatku węglowego).
  • Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
  • Czy można przyznać dodatek węglowy w ratach?
  • Czy dodatek węglowy przysługuje osobom zamieszkującym w wielorodzinnych "blokach" mieszkalnych?

W LEX Pomoc Społeczna już dzisiaj można zapoznać się z komentarzem praktycznym „Dodatek na ogrzewanie dla gospodarstw domowych 2022” w całości poświęconym ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Opracowane są również wzory decyzji a także informacji niezbędnych w codziennej pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

Dodatek grzewczy 2022 r
Roman Rudnik

product manager LEX Pomoc Społeczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.