Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy nadal można uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

18 września 2020

Zgodnie z komunikatami upoważnionych organów od 1 września można ponownie składać oświadczenia o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Tymczasem niedawna nowelizacja specustawy covidowej formalnie uchyliła podstawę do uzyskania zasiłku. Czy brak podstawy prawnej wpłynie na decyzje ZUS?

Kiedy przysługuje zasiłek?

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, od 1 września rodzice i opiekunowie mogą ponownie starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko lub w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez placówki z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19.

Zasiłek przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    • do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 roku życia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Szerzej na temat wymogów, jakie należy spełnić, aby zasiłek otrzymać przeczytać można w procedurze: Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (od 1 września 2020 r.). Jak informuje ZUS oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasady przysługiwania zasiłku nie uległy we wznowionej odsłonie zmianom.

Rozporządzenie przestaje obowiązywać po 4 dniach

W celu przeciwdziałania COVID-19, Rada Ministrów w drodze rozporządzeń wielokrotnie przedłużała okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wraz z powrotem do szkół, przedszkoli czy żłobków, wznowiono rozporządzeniem możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres do 20 września. W razie konieczności, jak wynika z komunikatów ministerialnych, okres ten może zostać przedłużony.

Jednakże, wraz z nowelizacjami ustawy covidowej, w szczególności mowa o art. 4 pkt 7 ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, który z dniem 5 września 2020 r. włącza art. 4 specustawy w szereg przepisów tracących moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli również 5 września.

W efekcie, 4 dni po wznowieniu świadczenia, formalnie uchylona zostaje podstawa prawna do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Biorąc po uwagę, zarówno sytuację epidemiczną, jak i cel regulacji, wydaje się mało prawdopodobne, aby było to zamierzone działanie legislacyjne.

Otwartym pozostaje pytanie, jak w zaistniałej sytuacji, bez obowiązującej podstawy prawnej, do składanych wniosków podejdzie ZUS.

Więcej na temat samych procedur można zobaczyć w krótkim filmie filmie opisującym tę kategorię dokumentów.

 

Czy nadal można uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Rafał Bułach

product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.