Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Chcesz otworzyć własną kancelarię? Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie z PUP!

28 września 2022

Rozpoczęcie działalności kancelarii prawnej to dla wielu spełnienie marzeń i rozpoczęcie samodzielnej drogi zawodowej. Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiące wsparcie dla nowych przedsiębiorców, w znaczący sposób może pomóc w osiągnięciu celu.

Pomoc PUP w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej może wynieść nawet 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Sprawdź, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie i na co można je przeznaczyć!

Dla kogo dofinansowanie?

Główny i najważniejszy warunek otrzymania dotacji to bycie zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:

  • bezrobotny,
  • osoba poszukująca pracy (a przy tym niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej),
  • opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • absolwent centrum lub klubu integracji społecznej.

Dodatkowo zgłaszając się po dofinansowanie nie można pozostawać w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Kto nie może otrzymać dotacji?

Niestety z możliwości ubiegania się o wsparcie wykluczone są określone grupy osób. Dofinansowania nie otrzyma student studiów dziennych czy osoba, która w ciągu dwóch lat wstecz od złożenia wniosku popełniła przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Ponadto wniosek zostanie odrzucony, jeśli:

  • złożyłeś wniosek w innym urzędzie lub przyznano Ci już dofinansowanie dla działalności jednoosobowej,
  • bez uzasadnionej przyczyny odmówiłeś przyjęcia propozycji zatrudnienia, pracy lub stażu (w tym także prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego czy innych działań) 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • z własnej winy przerwałeś działania lub inną formę pomocy zaproponowane przez PUP,
  • otrzymałeś już bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • prowadziłeś działalność i posiadasz wpis do ewidencji działalności gospodarczej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (chyba że działalność zakończyła się przynajmniej 12 miesięcy wcześniej minimum dzień przed ubieganiem się o dotację, przy czym należy pamiętać o szczególnych okolicznościach w związku ze stanem epidemii).

Co trzeba zrobić?

Jeżeli spełniasz warunki otrzymania dofinansowania (i nie znajdujesz się wśród kategorii wykluczonych) wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Może być on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub przyszłe miejsce prowadzenia działalności.

Rozpatrzone zostaną tylko prawidłowo sporządzone wnioski, z zastrzeżeniem, że starosta posiada środki na ich sfinansowanie. Planując ubieganie się o dotację, koniecznie zapoznaj się z wewnętrznym regulaminem urzędu dotyczącego przyznawania tego typu środków.

Na co mogę przeznaczyć środki z dofinansowania?

Uzyskaną dotację można przeznaczyć na wszystko, co niezbędne do prowadzenia nowoczesnej kancelarii prawnej. Poza meblami czy sprzętem elektronicznym, warto zainwestować w narzędzia pomagające w zarządzaniu dokumentami oraz ułatwiający codzienną pracę system informacji prawnej.

Sprawdź ofertę LEX dla Nowych Kancelarii!

Chcesz otworzyć własną kancelarię? Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie z PUP!
Małgorzata Milewicz-Stobińska

product manager LEX Aplikant

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.