Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dokumentacja cen transferowych za 2021 rok

26 września 2022

W ramach ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową ponownie przedłużono terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w obszarze cen transferowych za 2021 rok.

Lokalna dokumentacja cen transferowych (tzw. Local File) i informacja TPR za 2021 rok

Formalnie przedłużone zostały terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File), złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i o rynkowym charakterze zawieranych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Terminy przedłużono analogicznie do poprzedniego roku, tj.:

  • do 30 września 2022 r. – dla podatników, dla których pierwotny termin upływał w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – dla podatników, dla których pierwotny termin upływał w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dla podatników, których rok podatkowy 2021 pokrywał się z rokiem kalendarzowym, oznacza to w praktyce przedłużenie terminów do 31 grudnia 2022 r.

Grupowa dokumentacja cen transferowych (tzw. Master File) za 2021 rok

Przedłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oznacza również przedłużenie terminu na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master File).

Termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych został wydłużony do końca trzeciego miesiąca – licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej.

Dla podatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., oznacza to w praktyce wydłużenie terminu do 31 marca 2023 r.

Zapoznaj się z praktycznymi materiałami dostępnymi w LEX Księgowość, które pomogą przygotować się do raportowania cen transferowych za rok 2021. Dzięki nim dowiesz się m.in. kto jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz jakie są główne zasady jej sporządzania.

Szkolenie online:

Ceny transferowe za 2021 rok – obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze

Dokumentacja cen transferowych za 2021 rok
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki