Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe zasady dokumentowania pracy zdalnej nauczycieli już obowiązują

27 marca 2020

Od 25 marca obowiązują przepisy dotyczące ustalania zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli na odległość. Prawidłowe określenie zasad zaliczania, przekłada się na ocenę prawidłowości wypłacenia wynagrodzenia nauczycielom pracującym na odległość w okresie zawieszenia zajęć.

 

Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zobowiązuje dyrektorów do ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ z jednej strony jest to konieczność podyktowana okolicznościami dotąd nieznanymi w przepisach prawa oświatowego, a ponadto, warunkuje prawidłowe określenie podstawy wynagrodzenia nauczyciela w okresie zawieszenia zajęć.

Kluczowe w tym zakresie będą wzory dokumentów dostępne w LEX przygotowane przez doświadczonego eksperta prawa oświatowego, Panią Agatę Piszko:

  • Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 >>
  • Zarządzenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 >>

 

 

Nowe zasady dokumentowania pracy zdalnej nauczycieli już obowiązują
Lidia Marciniak

Product manager LEX Prawo Oświatowe

 
Dostęp do sprawdzonych informacji jest obecnie niezwykle ważny. W programie LEX Prawo Oświatowe znajdziesz również:
Komentarze ekspertów:
Odpowiedzi ekspertów, m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy