Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0

25 czerwca 2020

Tarcza 4.0 ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w czasach pandemii COVID-19 spotykają się z trudnościami w prowadzeniu swojej działalności bądź też jej prowadzenie jest w znacznym stopniu utrudnione. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na dokonanie przez państwo dopłat do udzielonych kredytów, w ten sposób odciążając pod względem finansowym przedsiębiorcę.

Definicja opłat

Zgodnie z art. 2 ust. 1 tarczy 4.0 dopłaty są stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych. Ich celem jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane jest według stawki określonej w umowie. Jednocześnie w przepisach istnieje zastrzeżenie, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank – art. 8 ust. 3 tarczy 4.0.

Kto może się ubiegać o udzielenie kredytu z dopłatą?

O udzielenie kredytu z dopłatą może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

  1. na 31.12.2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po 1.02.2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, czyli de facto nie mogą z tej pomocy skorzystać przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność przed 1.02.2020 r.;
  3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie tarczy 4.0;
  4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj w programie LEX:
Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0Zapisz się na szkolenie

Podsumowanie przepisów tarcz antykryzysowych oraz ich wpływ na kondycję sektora bankowe - 10.07.2020r.

Zarejestruj się
Dopłaty do kredytów w Tarczy antykryzysowej 4.0 – fot. 1
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki i Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.