Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doradca podatkowy w czasach pandemii koronawirusa – Webinar dla Klientów LEX

01 kwietnia 2020

Doradca podatkowy w czasach pandemii koronawirusa – zapraszamy na szkolenie on-line 14.04.2020 r. o 14:00.


Od połowy marca pełnomocnicy procesowi, w tym doradcy podatkowi, stanęli przed nowymi wyzwaniami związanymi z realizacją swoich uprawnień oraz obowiązków. Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie ich kancelarii, mnożą się pytania i wątpliwości jak przetrwać w nowej rzeczywistości oraz jak wywiązywać się ze swoich obowiązków i obsługiwać innych przedsiębiorców oraz podatników, którzy znaleźli się w równie trudnej sytuacji ekonomicznej.

Szkolenie będzie dotyczyć wszystkich obszarów aktywności zawodowej doradcy podatkowego oraz wsparcia podatnika w jego obowiązkach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i pochodnymi z nią obowiązkami w zakresie świadczeń publicznoprawnych w czasie zagrożenia pandemią koronawirusa.

Program szkolenia jest następujący:

 1. Funkcje związane z prowadzeniem ewidencji księgowych
  a. Zakres dodatkowego raportowania
  b. Zakres dodatkowego dokumentowania
  c. Informacje niezbędne podatnikowi związane z możliwościami w zakresie wsparcia państwa w czasie pandemii
 2. Toczące się postępowania i czynności niezbędne w trakcie tych postępowań
  a. Kwestie związane z czynnościami kontrolnymi związanymi ze zwrotem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  b. Trwające postępowania przed urzędami celno-skarbowymi
  c. Czynności sprawdzające
  d. Postępowania podatkowe i kontrole podatkowe
 3. Postępowania sądowoadministracyjne
  a. Wnoszenie skarg i pism procesowych w toczących się postępowaniach
  b. Tryb uproszczony
  c. Wykonanie orzeczeń i inne czynności procesowe


Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał w dniu 14.04.2020 r. o godz. 14:00.

Doradca podatkowy w czasach pandemii koronawirusa – zapraszamy na szkolenie on-line 14.04.2020 r. o 14:00Jesteś Klientem LEX-a? Zapisz się na szkolenie:

Doradca podatkowy w dobie pandemii koronawirusa

Zarejestruj się
Doradca podatkowy w czasach pandemii koronawirusa – zapraszamy na szkolenie on-line 14.04.2020 r. o 14:00 – fot. 1

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

 

 Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.