Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym

02 lipca 2021

Doręczanie pism sądowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i e-doręczenia w postępowaniu cywilnym to elementy procesu elektronizacji postępowań sądowych. Proces ten trwa od dłuższego czasu, ale jeszcze sporo pracy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, by osiągnąć pożądany stan. Każda z tego typu zmian, to swego rodzaju rewolucja w życiu prawników.

W efekcie, są to kwestie, które wzbudzają sporo kontrowersji w świecie prawniczym. W programach LEX staramy się jednak przybliżać wszystkie nowe regulacje, i tak też jest w tym wypadku.

Doręczanie pism sądowych przez portal informacyjny sądu

Zgodnie ze zmianami od 3 lipca 2021 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich zasadą staje się doręczanie pism sądowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, przy czym w pierwszej kolejności zastosowanie znajduje system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe.

W braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe sąd doręcza pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny).

Dniem doręczenia jest w takiej sytuacji dzień zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.

Nowy stan prawny został uwzględniony w dwóch procedurach w ich wersji czasowej od 3 lipca 2021 r.:

E-doręczenia

Regulacje związane z wejściem w życie e-doręczeń odsuwają się w czasie, niemniej już teraz można zobaczyć, jak będzie wyglądać mechanizm doręczeń elektronicznych, który może przebiegać w trzech wariantach:

Jak pisze J. Wiśniewski, autor powyższych procedur, doręczenie elektroniczne może być powiązane albo z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczoną przez tzw. operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska SA), z której korzystać zobligowane będą podmioty publiczne oraz niektóre podmioty niepubliczne, albo z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, świadczoną przez prywatnych dostawców usług zaufania (w rozumieniu przepisów ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej).

Publiczna usługa hybrydowa jest z kolei wykorzystywana przez podmiot publiczny, jeżeli przy doręczaniu korespondencji nie może on skorzystać z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Zobacz również:

Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal