Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym

15 maja 2020

Zagadnienie e-doręczeń w ostatnich tygodniach jest jednym z najgorętszych tematów wśród prawników. Pomimo dwóch podejść ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach tarcz antykryzysowych, nadal nie mamy regulacji w tym zakresie. Z racji tego, że 7 maja weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, warto uporządkować wiedzę na temat tego, co póki co obowiązuje w tym zakresie.

Jak przypomina Paweł Wiśniewski w: Doręczanie pism sądowych, kiedy mówimy o doręczaniu pism sądowych, to nie mówimy jedynie o stronach i ich pełnomocnikach. Doręczenia dotyczą również świadków, biegłych, bądź innych osób uczestniczących w postępowaniu sądowym.

Co się doręcza, a czego doręczać nie trzeba?

Jak wskazuje Paweł Wiśniewski, pisma sądowe obejmują:

 • pisma procesowe składane przez uczestniczące w postępowaniu osoby,
 • wydane przez sąd orzeczenia oraz
 • inne pisma sporządzane przez sąd (zawiadomienia o posiedzeniu sądu, wezwania do wykonania zarządzenia, itp.).

  Nie ma potrzeby doręczenia
  stronie pisma procesowego przez sąd, gdy:
 • ze względu na swój charakter pismo nie ma znaczenia dla innych uczestniczących w postępowaniu osób,
 • podlegało ono bezpośredniemu doręczeniu między pełnomocnikami.

Na czym polega doręczenie właściwe?

Doręczenia właściwego dokonuje się do rąk adresata:

 • osoby fizycznej mającej zdolność procesową,
 • przedstawiciela osoby fizycznej, niemającej zdolności procesowej,
 • organu uprawnionego do reprezentowania przed sądem osoby prawnej lub organizacji, która nie ma osobowości prawnej,
 • upoważnionego od odbioru pism pracownika osoby prawnej lub organizacji, która nie ma osobowości prawnej.

  W przypadku osób fizycznych, doręczenia dokonuje się:
 • w mieszkaniu,
 • w miejscu pracy,
 • tam, gdzie się zastanie adresata,
 • przez organ bezpośrednio przełożony żołnierza zasadniczej służby wojskowej lub funkcjonariusza Policji bądź Służby Więziennej,
 • przez zarząd odpowiedniego zakładu, w którym przebywa osoba pozbawiona wolności.

Na czym polega doręczenie zastępcze?

Doręczenia zastępczego dokonuje się do rąk osoby innej niż adresat:

 • dorosłego domownika,
 • przedstawiciela administracji domu,
 • dozorcy domu,
 • sołtysa,
 • osoby upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy adresata.

Doręczenie za pośrednictwem dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy domu lub sołtysa nie może być stosowane, jeżeli sąd wysyłający umieścił na stronie adresowej przesyłki napis wyłączający taki sposób doręczenia w ogóle lub w stosunku do oznaczonych osób.

Doręczenia za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy adresata dokonuje się natomiast, jeżeli zostało ono wskazane na przesyłce jako miejsce doręczenia.

Co z doręczeniami elektronicznymi?

Gdy mowa o doręczeniach elektronicznych, to przede wszystkim mowa o elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i następuje z chwilą pierwszego uwierzytelnienia na koncie użytkownika, do którego pismo jest skierowane, po zamieszczeniu doręczanego pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, chyba że zapoznanie się z treścią pisma nie było możliwe z przyczyn związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem tego systemu.

Niezwłocznie po doręczeniu pisma system teleinformatyczny wytwarza i automatycznie umieszcza na koncie użytkownika elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji, wskazujące m.in. chwilę jego odbioru.

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji nie zostanie wytworzone, doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem wskazanego terminu, a na koncie użytkownika automatycznie umieszczane jest elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji.

O innych sposobach doręczeń i pozostałych kwestiach związanych z samym doręczaniem pism sądowych z uwzględnieniem treści nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym przeczytasz w: Doręczanie pism sądowych.

 

Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal
 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Dostęp do sprawdzonych informacji jest obecnie niezwykle ważny. W programie LEX znajdziesz również:
Komentarze praktyczne, poradniki, analizy i wzory dokumentów, m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy