Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny? Zmiany weszły już 3 lipca!

29 czerwca 2021

3 lipca weszły w życie ważne zmiany w rozpoznawaniu spraw cywilnych. Są to co do zasady technicznie zmiany w tzw. ustawie covidowej. Wiążą się z nimi nowe obowiązki pełnomocników. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie doręczeń sądowych przez Portal Informacyjny. Jak wyglądają i o czym pełnomocnicy powinni wiedzieć?

Wprowadzona zmiana nie ma charakteru stałego, a obowiązuje jedynie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich

Doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny - są nowe regulacje oraz wątpliwości

Nowe regulacje w zakresie doręczeń wywołują liczne wątpliwości. Pełnomocnicy zastanawiają się jak w praktyce będzie wyglądał system doręczeń przez Portal Informacyjny. Na chwilę obecną jest chyba więcej pytań niż odpowiedzi.

Jak wyglądają doręczenia przez Portal Informacyjny i o czym warto pamiętać:

  • w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu przeznaczonego do kontaktu z sądem,
  • niewykonanie powyższego obowiązku stanowi brak formalny pisma,
  • sąd obligatoryjnie doręcza profesjonalnemu pełnomocnikowi pisma sądowe przez Portal Informacyjny,
  • powyższy sposób doręczania nie dotyczy pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu,
  • datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w Portalu Informacyjnym,
  • w przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w Portalu Informacyjnym,
  • doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego,
  • przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.

Doręczenia przez Portal Informacyjny - obowiązywanie przepisów

Nowa regulacja prawna jest stosowania od razu do wszystkich sądowych postępowań cywilnych. Nowe przepisy stosuje się do postępowań cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej radcy prawnego i numeru telefonu przeznaczonego do kontaktu z sądem stosuje się do pism procesowych wnoszonych w sprawie po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.

Więcej informacji dotyczących Systemu doręczeń w postępowaniach sądowych znajdziesz w LEX Kancelaria Prawna
Czytaj bezpłatnie w dostępie testowym

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna