Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego

30 kwietnia 2020

Organy administracji otrzymały możliwość doręczania stronie lub innemu uczestnikowi postępowania wydruku pism uzyskanych z systemu teleinformatycznego. Organy administracji tym samym łatwiej doręczą pisma wytworzone w formie dokumentu elektronicznego, w sytuacji, gdy strony lub inni uczestnicy postępowania nie wyrazili chęci komunikowania się z organem w postaci elektronicznej. Wszystko to w ramach zmian w prawie w związku ze stanem epidemii koronawirusa.


W procedurze Doręczenie przez organ wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego, Agnieszka Dauter-Kozłowska opisuje najnowsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego związane z doręczeniami.

Cechy dokumentu

Dokument elektroniczny uzyskany z systemu teleinformatycznego, którego wydruk ma być przedmiotem doręczenia, musi być opatrzony: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Sporządzony przez organ wydruk pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, co oznacza, że wydruk ten uzyskuje moc dowodową dokumentu urzędowego.

 

Warunki doręczenia wydruku

Wydruk może zostać doręczony, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie spełnili jednego z warunków, umożliwiających doręczenie im takich pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.:

  • nie złożyli podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu,
  • nie wystąpili do organu o takie doręczenie lub
  • nie wyrazili zgody na doręczanie pism w taki sposób.

 

Zawartość wydruku

Wydruk zawiera:

  • informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
  • identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane.

Wydruk pisma może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo.

Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.