Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych - szkolenie online

07 czerwca 2021

Osoby niebędące stronami postępowania mogą uzyskać informacje o działaniach organów administracji publicznej, w tym także środowiskowych, dzięki dostępowi do tzw. informacji publicznej. Specyfika postępowań związanych z ochroną środowiska powoduje, że organy mają trudności ze stosowaniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wątpliwości w praktyce dotyczą zarówno rodzaju informacji, która może zostać uznana za informację publiczną, jak i podmiotów uprawnionych do uzyskania dostępu do takiej informacji. Szczególnie dużo pytań rodzi się w toku postępowań dotyczących inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.

Jak prawidłowo udzielać informacji publicznej?

Na to pytanie nasz ekspert - dr Martyna Sługocka udzieli odpowiedzi na szkoleniu online w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 10.00.

Program szkolenia:

  1. Jaka informacja może być uznana za publiczną.
  2. Kiedy informacja publiczna jest przetworzona.
  3. Wnioskowanie o informację publiczną.
  4. Termin udostępnienia informacji publicznej.
  5. Forma udostępnienia informacji publicznej.
  6. Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej.
  7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej.
  8. Umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji.

Pani Sługocka jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim; ekspertem LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska. Pani Sługocka jest pracownikiem organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego; posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji; prowadzi także szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ekspertka jest autorką około 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego

Zapisz się na szkolenie pod linkiem: Dostęp do informacji publicznej w procedurach środowiskowych

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Aleksandra Kwaśniewska

product manager LEX Ochrona Środowiska

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.