Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zmienią się przepisy dotyczące dowodu z zeznań świadka?

14 października 2019

Nowelizacja KPC wprowadziła liczne modyfikacje w przepisach dotyczących dowodu z zeznań świadka. Zmiany dotyczą możliwości przesłuchania świadka w miejscu pobytu czy złożenia zeznań na piśmie. Wprowadzono też możliwość przesłuchania świadka w obecności biegłego.

Jak zmienią się przepisy dotyczące dowodu z zeznań świadka?

Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka polega na złożeniu zeznań przez osobę fizyczną wezwaną w tym celu przez sąd. Obowiązek złożenia zeznań w charakterze świadka został przez ustawodawcę nałożony na każdą osobę, która posiada informacje mogące mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Co się zmieni w dowodzie z zeznań świadka?

W wyniku nowelizacji art. 263 kpc: świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, przesłuchuje się w miejscu jego pobytu. Ponadto na mocy omawianej nowelizacji do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona zostaje nowa regulacja z art. 271(1) k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu, świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez złożenie tekstu przyrzeczenia. Świadek obowiązany jest złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd. W zakresie zmian dotyczących dowodu z zeznań świadka, wprowadzony został także art. 272(1) k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli sąd poweźmie wątpliwość co do zdolności spostrzegania lub komunikowania spostrzeżeń przez świadka, może zarządzić przesłuchanie go z udziałem biegłego lekarza lub psychologa, a świadek ten nie może się temu sprzeciwić.

Szczegółowo nowe regulacje zostały przedstawione w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Dowód ze świadka po nowelizacji KPC.

Jeśli chcesz poznać, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.