Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Dyrektywa ACTA 2: wyjaśniamy kontrowersje

25 czerwca 2019

Niedawno wprowadzona dyrektywa o prawach autorskich w ramach jednolitego rynku cyfrowego, zwana również dyrektywą ACTA 2, wywołała wiele gorących dyskusji. Niestety, jak to w podobnych sytuacjach często bywa, emocje zagłuszyły w dużym stopniu próby rzeczowej analizy nowego prawa.

Przedstawiamy Państwu naszą najnowszą publikację:

Komentarz do dyrektywy o prawach autorskich w ramach jednolitego rynku cyfrowego,

w której autorka – dr Ewa Laskowska-Litak, omawia najważniejsze praktyczne zagadnienia związane z treścią i potencjalną implementacją przedmiotowej regulacji.

Analiza skupia się na następujących zagadnieniach:

  1. zasady dotyczące dostosowania wyjątków i ograniczeń w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych do środowiska cyfrowego i transgranicznego (problematyka eksploracji tekstów i danych, wyjątków na rzecz działalności dydaktycznej i na rzecz instytucji dziedzictwa kulturowego);
  2. mechanizmy licencyjne w przypadkach utworów niedostępnych w obrocie handlowym, zarządu zbiorowego oraz w odniesieniu do utworów audiowizualnych dostępnych w modelu na żądanie (video-on-demand) i dostęp do utworów sztuk wizualnych;
  3. prawa wyłączne dla wydawców prasy;
  4. status prawny i odpowiedzialność serwisów internetowych za treści udostępniane przez ich użytkowników oraz
  5. kwestie związane z godziwym wynagrodzeniem podmiotów uprawnionych.

Analizując powyższe zagadnienia Autorka odnosi się również merytorycznie do problemów związanych z ich potencjalną implementacją do prawa polskiego. Jako minimalny standard w tym zakresie Autorka przyjęła omówienie kwestii, czy przepis, którego dotyczy komentarz, pozostawia naszemu państwu jakąkolwiek swobodę decyzyjną – a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Publikacja jest dostępna w programie LEX Prawo Europejskie.

Jeżeli interesujesz się prawem autorskim UE, przeczytaj również:

Skutki orzecznictwa TSUE dla polskiego prawa autorskiego>

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Rafał Bujalski

Product manager

LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.