Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Implementacja dyrektywy SUP - kolejne obowiązki od 1 lipca 2024 r

28 czerwca 2024

Dyrektywa plastikowa została częściowo implementowana do przepisów krajowych ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie przepisów zostało rozłożone w czasie i tak od 1 lipca 2024 r. na przedsiębiorców czekają nowe obowiązki. Czego dotyczą nowe przepisy?

Implementacja dyrektywy SUP to ważny krok w zmniejszeniu ilości odpadów z produktów jednorazowych. Nowelizacja ustawy wprowadziła szereg obowiązków dla przedsiębiorców. Ich celem jest ograniczenia wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz do partycypowania w kosztach uprzątania z miejsc publicznych odpadów powstałych z tych produktów.  Większość przepisów zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., ale 1 lipca mija kolejna graniczna data, kiedy wprowadzone zostaną nowe obowiązki.

Co się zmieni 1 lipca 2024 r.? 

Zmiana dotyczy w głównej mierze przepisów dotyczących:

  • dostępności opakowań alternatywnych czyli opakowań, wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji,
  • wprowadzania do obrotu produktów w jednorazowych opakowaniach na napoje - wprowadza się nową konstrukcję butelki zgodnie z którą zakrętki i wieczka tych opakowań, wykonane z tworzyw sztucznych będą przymocowane do tych pojemników podczas etapu użytkowania napoju.

Co rozumiemy pod pojęciem "produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych"? 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w załączniku 6  wymienia enumeratywnie to co rozumiemy pod pojęciem  produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlegających zmniejszaniu i są to:

  1. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
  2. pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
  1. przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  2. zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
  3. gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

- w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Jakie są kary administracyjne za niespełnienie nowych obowiązków? 

Dla tych przedsiębiorców, którzy nie zapewnią dostępności opakowań alternatywnych przewidziana jest administracyjna kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł. i uzależniona jest od stopnia szkodliwości naruszenia.

Natomiast dla przedsiębiorców, którzy nie dostosują opakowań do napojów do nowych wymogów przewidziana jest kara od 10 000 zł do 500 000 zł.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych obowiązkach przedsiębiorców w związku z implementacją dyrektywy SUP sięgnij do komentarza praktycznego "Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z wdrożenia dyrektywy plastikowej".

Podział majątku wspólnego małżonków

Katarzyna Baczyńska

Product Manager

Lex Ochrona Środowiska