Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Koronawirus w UE: najbardziej potrzebujący, rybacy, fundusze i wyroby medyczne

30 kwietnia 2020

Ofensywa legislacyjna UE w związku z koronawirusem trwa. W piątek, 24 kwietnia, opublikowano 4 rozporządzenia dotyczące nadzwyczajnych środków na czas epidemii. Obejmują one pomoc dla najbardziej potrzebujących, uelastycznienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, pomoc finansową dla branży rybnej i odroczenie rozporządzenia ws. wyrobów medycznych.

Pomoc dla najbardziej potrzebujących

Rozporządzenie nr 2020/559 wprowadza zmiany do rozporządzenia nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w celu zapewnienia wsparcia osobom najbardziej potrzebującym w związku z epidemią koronawirusa. Rozporządzenie przewiduje możliwość dostarczania takim osobom pomocy żywnościowej i podstawowej pomocy materialnej za pomocą bonów elektronicznych oraz zapewnianie środków ochrony, co pozwoli zmniejszyć ryzyko zakażeń. Umożliwione ma zostać również finansowanie środków na poziomie 100 proc. w roku obrachunkowym 2020-2021.

Więcej - zob. TUTAJ >>

UE uelastycznia fundusze strukturalne i inwestycyjne do walki z koronawirusem

Rozporządzenie nr 2020/558 przewiduje nadzwyczajną elastyczność, która umożliwi pełną mobilizację wszelkich niewykorzystanych środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Polegać ma ona na możliwości dokonywania przesunięć środków między poszczególnymi funduszami polityki spójności, między różnymi kategoriami regionów oraz zwolnieniu państw członkowskich z obowiązku przestrzegania wymogów koncentracji tematycznej.
Więcej - zob. TUTAJ >>

Pomoc finansowa dla branży rybnej

W celu złagodzenie wpływu epidemii na sektor rybołówstwa i akwakultury Unia Europejska wydała rozporządzenie nr 2020/560. Przewiduje ono między innymi wsparcie w związku z tymczasowym zaprzestaniem działalności połowowej z maksymalnym poziomem współfinansowania w wysokości 75% kwalifikowalnych wydatków publicznych oraz wsparcie w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży w sektorze akwakultury.
Nowe przepisy uznają rybaków łowiących z brzegu za podmioty kwalifikujące się do wsparcia w przypadku tymczasowego zaprzestania działalności oraz ustanawiają odstępstwo w przypadku tymczasowego zaprzestania działalności przez nowe statki.
Ponadto przewidują wsparcie dla organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w związku ze składowaniem produktów rybołówstwa i akwakultury.
Więcej - zob. TUTAJ >>

Odroczenie rozporządzenia ws. wyrobów medycznych

Rozporządzenie nr 2020/561 odracza o rok rozpoczęcie stosowania rozporządzenia nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Celem jest umożliwienie wszystkim kluczowym podmiotom – państwom członkowskim, instytucjom zdrowia publicznego i przedsiębiorstwom branży medycznej – priorytetowego traktowania bieżącej walki z pandemią koronawirusa. Ponieważ kryzys związany z koronawirusem zwiększa zapotrzebowanie na wyroby medyczne o zasadniczym znaczeniu, odroczenie rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych ma zapobiec dodatkowym utrudnieniom i ryzyku wystąpienia niedoborów albo opóźnień w dostępności takich wyrobów, do czego mogłoby dojść, gdyby właściwe organy czy jednostki do spraw oceny zgodności musiały się zajmować wdrażaniem przepisów tej regulacji.
Więcej - zob. TUTAJ >>

 

Koronawirus w UE: najbardziej potrzebujący, rybacy, fundusze i wyroby medyczne
Rafał Bujalski
product manager LEX Prawo Europejskie
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.